LVĢMC ģeologi piedalās EMODnet-Geology projektā

Šobrīd norisinās Eiropas Jūras novērojumu un datu tīkla (EMODnet) projekta trešā kārta (2017.-2019. gadam), kurā piedalās arī valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Projekta galvenais mērķis ir publicēt seismiskos un urbumu datus, metadatus un jūras ģeoloģiskos datus par Baltijas jūru mērogā 1:100 000 vai vēl detalizētāk ikvienam interesantam.

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) ir viens no projekta EMODnet-Geology partneriem, kas ir iesaistījies kopš projekta sagatavošanas kārtas (no 2009.gada) un sniedz datus par Baltijas jūras baseina ģeoloģiju Latvijas teritoriālajā zonā.

Eiropas Jūras novērojumu un datu tīkls (EMODnet) ir izveidots ar mērķi apkopot un harmonizēt Eiropas jūru ģeoloģijas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas, batimetrijas, jūras biotopu, cilvēka darbības un piekrastes kartēšanas datus, izveidojot vienotu Eiropas jūru digitālo karti. Projekta ietvaros ir izveidota interneta vietne, kur apkopotie dati ir pieejami ikvienam lietotājam: http://www.emodnet.eu/geoviewer/#!/

Projekta EMODnet-Geology sagatavošanas un otrajā kārtā LVĢMC ģeologi sagatavoja Baltijas jūras baseina Latvijas teritoriālās zonas nogulumu karti, kvartāra nogulumu karti, pamatiežu karti un derīgo izrakteņu karti mērogā 1:1 000 000 un 1:250 000.

Vairāk informācijas EMODnet-Geology projekta portālā: http://www.emodnet-geology.eu/

Projekta koordinators – Somijas ģeoloģijas dienests (Geological Survey of Finland – GTK).

Projektu finansē – Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra/Eiropas Komisija (EASME/EC).