LVĢMC izstādē “Vide un enerģija 2016” iepazīstinās ar laboratorijas, vides novērojumu un meteoroloģijas pakalpojumiem

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) no 13. līdz 16. oktobrim piedalīsies BT1 rīkotajā 12. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē “Vide un enerģija 2016”.

Izstādē “Vide un enerģija 2016” Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs piedāvās daudzveidīgus vides aizsardzības pakalpojumus dažādām nozarēm. Uzsvars tiks likts pakalpojumiem, kuri paredzēti enerģētikas nozarei, būvniecībai, ceļu būvei, transportam un loģistikai, aktīvai atpūtai un tūrismam, ostām un zvejniekiem.

Enerģētikas nozares uzņēmumiem būs sagatavots plašāks piedāvājums par LVĢMC hidrometeoroloģisko novērojumu un klimatoloģisko informāciju, meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām prognozēm, kā arī gaisa kvalitātes informāciju, siltumnīcefekta gāzu emisiju reģistru, laboratorijas un citiem pakalpojumiem.

“LVĢMC ar piedalīšanos izstādē “Vide un enerģija 2016” vēlas sniegt plašāku informāciju par enerģētikas nozares uzņēmumiem sagatavotajiem LVĢMC pakalpojumiem, kā arī savstarpējās sarunās ar nozares profesionāļiem iegūt precīzāku informāciju par enerģētikas nozares uzņēmumu vajadzībām. Piedalīšanās šādā izstādē ir iespēja izstrādāt tieši konkrētajai nozarei nepieciešamos pakalpojumus. LVĢMC ir ļoti plašs pakalpojumu spektrs, uzkrāta ievērojama pieredze un ekspertīze, ko varam izmantot dažādu nozaru uzņēmumu vajadzību risināšanai,” skaidro Jānis Lapiņš, LVĢMC valdes loceklis.

Pašvaldībām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem būs pieejama informācija par gaisa, virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes un kvantitātes novērtējumiem, vides monitoringu, t.sk. uzņēmumu vides monitoringa sistēmu izveidošanu un uzturēšanu, meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām prognozēm, vides laboratorijas pakalpojumiem, radiācijas testēšanu, ģeoloģijas jomas pakalpojumiem.

Laboratorijas pakalpojumus vienā no lielākajām specializētajām starptautiska līmeņa akreditētām analītiskajām laboratorijām Latvijā. LVĢMC laboratorija apkalpo Latvijas uzņēmumus, institūcijas un privātpersonas, pielāgojoties klienta individuālajām vajadzībām.

 

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciālists

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032044

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv