LVĢMC laboratorija: gluži kā mūsmāju CSI

Teksts: Rita Krasta

Foto: Rolands Ostrovskis

Induktīvi saistītās plazmas masspektrometrs, izokinetiskā paraugu noņemšanas sistēma, hromatogrāfs ar autosaplēru, termodesorbcijas iekārta, spektrofotometrs, atomu emisijas spektrometrs... Visas šīs sarežģītās iekārtas neatrodas slavenā amerikāņu detektīvseriāla „CSI Ņujorka” laboratorijā, bet gan tepat pašu mājās – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) laboratorijā Jūrmalā.

LVĢMC laboratorija, atšķirībā no jau pieminētā seriāla galvenajiem varoņiem, nenodarbojas ar kriminālnoziegumu izmeklēšanu, bet gan ar vides kvalitātes un vides objektu kontroles nodrošināšanu – jeb runājot vienkāršākiem vārdiem, šeit ir iespējams iegūt ūdens, augsnes, gaisa un atsevišķu vides objektu kvalitātes analīzes, kā arī noteikt ķīmisko un bioloģisko sastāvu no mūsu dzīves telpas ņemtajos paraugos. LVĢMC laboratorija, nenoliedzami, ir viena no mūsdienīgākajām un arī ar modernu aparatūru vislabāk nodrošinātajām analītiskajām laboratorijām ne tikai Latvijā, bet visā Baltijas reģionā, turklāt tā ir lielākā specializētā starptautiski sertificētā laboratorija valstī.

„Mūsu laboratorija ir nodrošināta gan tehniski, gan arī ar atbilstoši kvalificētu personālu – šeit neiztikt bez profesionāļiem tādās jomās kā bioloģija, ķīmija, fizika,” stāsta Valentīna Maļecka, LVĢMC laboratorijas vadītāja, kuras vadībā jau trīs gadus strādā laboratorijas speciālisti. Laboratorija spēj veikt dažādu veidu ūdens un augsnes analīzes, gaisa paraugu testēšanu, kā arī vides kvalitātes kontroli un, piemēram, gaisa vai ūdens piesārņojuma pārbaudi: „LVĢMC laboratorijā izpildām gan valsts pasūtījumu vides kvalitātes kontrolē, gan, protams, strādājam ar citiem klientiem, tostarp – izpildām arī ārvalstu klientu pasūtījumus. Viennozīmīgi – tehniskās iespējas un cilvēku profesionalitāte to ļauj izdarīt operatīvi un kvalitatīvi,” uzsver Valentīna Maļecka.

Laboratorijas vadītāja rāda ūdens paraugu traukus un saka: „Mēs paši klientu uzdevumā gan ievācam paraugus, gan tos testējam. Piemēram, šie ūdens paraugi tiek ņemti noteiktās vietās Latvijas ūdenstilpnēs, tiek analizēts to sastāvs un vides kvalitāte, bet rezultāti tiek izmantoti vispārējā vides stāvokļa novērtējuma veidošanai un potenciālai piesārņojuma kontrolei,” par šo valsts pasūtīto pētījumu stāsta speciāliste. Šādas analīzes LVĢMC laboratorija spēj veikt ne tikai ūdenstilpnēs vien: „Mēs varam veikt dažāda veida ūdens analīzes – pārbaudām dzeramā ūdens kvalitāti, notekūdeņu, ūdens rezervuāru un, protams, dabisko ūdenstilpņu sastāvu,” stāsta Valentīna Maļecka.

Viņas teikto apstiprina arī laboratorijas klientu loks. Piemēram, privātpersonas ļoti „iecienījušas” tieši dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes, pašvaldības – notekūdeņu kvalitātes pārbaudes, savukārt uzņēmumi – ražošanas telpu gaisa kvalitātes mērījumus, lauksaimnieki – augsnes sastāva analīzi. „Protams, mēs nepateiksim, piemēram, lauksaimniekam – šāds augsnes sastāvs liecina, ka jums jāaudzē kvieši. Taču zemniekam ar attiecīgo pieredzi un izglītību, redzot pārbaudītas augsnes sastāvu, pašam ir skaidrs, kāda kultūra konkrētajai vietai būtu vispiemērotākā un kāds papildus mēslojums vai augsnes apstrāde vēl nepieciešama,” par laboratorijas pakalpojumu piemērotību dažādākajām klientu grupām ir pārliecināta LVĢMC laboratorijas vadītāja, „katram klientam ir savas individuālas vajadzības un arī pasūtīto analīžu pielietojums, tāpēc vienmēr cenšamies pirms analīžu veikšanas noskaidrot – kam un kāpēc tās būs nepieciešamas. Tad arī mūsu speciālistiem ir daudz skaidrāks – ko, kā un kāpēc pārbaudīt.”

Atkarībā no konkrēta mērījuma un analīžu specifikas, no pasūtījuma brīža līdz rezultātu saņemšanai paiet līdz trijām nedēļām. Skaidro Valentīna Maļecka: „Gaisa, ūdens un augsnes paraugu analīzes ļoti bieži sniedz daudz nozīmīgas informācijas. Tāpēc aicinām pie mums gan uzņēmumus, gan privātpersonas. Ir mērījumi, kuru veikšanu nosaka normatīvie dokumenti – piemēram, attiecībā uz ražošanas telpām, taču ne jau vienmēr tikai likumdošanas dēļ vien nepieciešams veikt šādus pētījumus – mums pašiem galu galā arī taču nepieciešams kontrolēt savu dzīves vides kvalitāti vai veiksmīgi attīstīt biznesu,” ir pārliecināta LVĢMC laboratorijas vadītāja Valentīna Maļecka.

 

Fakti:

Galvenie LVĢMC laboratorijas sniegtie pakalpojumi

- ūdens sastāva noteikšana, t.sk. dzeramajam ūdenim;

- gaisa sastāva noteikšana;

- augsnes sastāva noteikšana;

- biogāzes substrātu analīzes;

- jonizējošā starojuma, radioaktīvā fona un radona mērījumi;

- smaku izplatības un koncentrācijas noteikšana gaisā (pagaidām vienīgie šāda pakalpojuma sniedzēji Latvijā);

- dažādu mērinstrumentu verifikācija un kalibrēšana;

- visa informācija par iespējamu analīžu un pakalpojumu veidiem LVĢMC mājas lapā www.meteo.lv/lapas/laboratorija.

 

Fakti:

Galvenie LVĢMC laboratorijas sniegtie paraugu ņemšanas pakalpojumi

 

LVĢMC speciālisti balstoties uz akreditētām metodikām veic dažādu veidu vides paraugu ņemšanu:

- dzeramais ūdens;

- lietus ūdens, gruntsūdens un pazemes ūdens;

- ražošanas un sadzīves notekūdens;

- notekūdeņu dūņas;

- tehniskais ūdens;

- virszemes ūdens (upes, strauti, ezeri un u.c. ūdenstilpes);

- augsnes;

- sedimenti;

- atkritumi;

- gaiss;

- izmeši;

- visa informācija par dažādo mērījumu veidiem LVĢMC mājas lapā www.meteo.lv/lapas/laboratorija.

 

Fakti:

Laboratorijas darbinieki

- laboratorijā strādā darbinieki ar augstāko izglītību ķīmijas, bioloģijas, ģeoloģijas, ekoloģijas, fizikas, metroloģijas un citās jomās;

- darbinieki regulāri piedalās dažādās starptautiskā līmeņa salīdzinošās testēšanas programmās;

- darbinieki regulāri papildina savas darba prasmes spējas, piedaloties dažādos tematiskos izglītojošos semināros.

 

 

Papildu informācija:

Rolands Ostrovskis,

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

sabiedrisko attiecību konsultants

Tālrunis: 67289073, 28601605

E-pasts: rolands@tels.lv

 

Valsts SIA „LVĢMC” pārrauga vairākas svarīgas nozares, nodrošinot meteoroloģisko novērojumu veikšanu un analīzi, prognožu veidošanu, kā arī vada vides kvalitatīvos un kvantitatīvos novērojumus un analīzi, vides statistikas datu ievākšanu un analīzi, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vides un radiācijas laboratoriju uzturēšanu un ģeoloģijas nozares vadību. LVĢMC sadarbības partneri ir Nacionālie Bruņotie spēki, lielākie valsts uzņēmumi (piemēram, „Latvijas valsts ceļi”, „Latvijas valsts meži”, „Latvijas Gaisa satiksme”, „Latvenergo” u.c.), enerģētikas, ceļu būves, mežsaimniecības, transporta un citu nozaru uzņēmumi, ko būtiski ietekmē vides, ģeoloģijas vai meteoroloģiskie apstākļi. Vairāk: www.lvgmc.lv