LVĢMC laboratorija uzņemta starptautiskajā ALMERA tīklā!

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” laboratorija uzņemta starptautiskajā ALMERA tīklā!

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) laboratorija uzņemta Starptautiskās atomenerģijas aģentūras apkārtējās vides monitoringa (ALMERA) tīklā, kas koordinē laboratorisko tīklu radioaktivitātes mērījumus visā pasaulē.

ALMERA laboratoriju tīkls dibināts 1995. gadā un darbojas Starptautiskā atomenerģijas aģentūras pakļautībā. ALMERA savā tīklā uzņem laboratorijas, kuras nodarbojas ar apkārtējās vides radiācijas monitoringu un kontrolē radiācijas līmeņu piesārņojumus. Šobrīd ALMERA laboratoriju tīklā uzņemtas un aktīvi darbojas 149 laboratorijas no 84 valstīm.

2014. gada vidū LVĢMC uzsāka sarunas ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras pārstāvjiem par centra laboratorijas iekļaušanu šajā ALMERA laboratoriju tīklā. Pārrunu rezultātā tika iegūts apstiprinājums uzņemšanai.

Andris Abramenkovs, LVĢMC laboratorijas vadošais analītiķis: “Galvenie ieguvumi tam, ka esam uzņemti ALMERA, - mēs esam iekļauti pasaules līmeņa laboratoriju sarakstā. Esot šajā tīklā, mēs iegūstam arī iespēju verificēt sevi, kā tas ir nepieciešams akreditētām laboratorijām. Šis dod iespējas attīstīt tehnoloģijas un piesaistīt labākās laboratoriju prasmes, labākās metodikas. Vēl svarīgi ir tas, ka, esot šajā globālajā tīklā un sadarbojoties ar pārējām laboratorijām, mēs varēsim nodrošināt personāla apmācības un atsevišķos gadījumos lūgt tehnisko palīdzību, ko nodrošina Starptautiskā atomenerģijas aģentūra.

LVĢMC laboratorija ir viena no lielākajām specializētajām un akreditētajām analītiskajām laboratorijām Latvijā. Laboratorija veic ūdens kvalitātes un citu apkārtējās vides objektu kontroli ar augstā līmenī izstrādātām kvalitātes uzturēšanas tradīcijām, mūsdienīgām un efektīvām darba metodēm.

 

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciālists

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032044

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv