LVĢMC organizē NOMEK kursus!

No 25. līdz 29. aprīlim Rīgā norisinās Ziemeļvalstu meteorologu kompetences paaugstināšanas kursi NOMEK, ko šogad organizē VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Apmācībās piedalīsies sinoptiķi, kas nodarbojas ar laika apstākļu prognožu un brīdinājumu sagatavošanu, pārstāvot Latviju, Lietuvu, Igauniju, Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju, Islandi un Īriju.

NOMEK ir izveidots, sadarbojoties apmācību vadītājiem no meteoroloģiskajiem dienestiem Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā un Islandē. Programma aizsākta 1995. gadā, un šogad kursi notiks jau 22. reizi, bet pirmo reizi Latvijā. Šī ikgadējā mācību pasākuma mērķis ir paaugstināt Eiropas ziemeļu daļā strādājošo sinoptiķu prasmes un iemaņas, jo šie speciālisti bieži saskaras ar līdzīgiem laika apstākļiem un tehnoloģiskajām iespējām.

Zanita Avotniece, LVĢMC sinoptiķe-metodiķe: “Apstākļos, kad augstāko izglītību laika apstākļu prognozēšanas jomā Latvijā iegūt nav iespējams, NOMEK kursi LVĢMC sinoptiķiem ir ļoti nozīmīgi. Tas ir arī milzīgs atbalsts sinoptiķu kompetences uzturēšanai un paaugstināšanai saskaņā ar Pasaules Meteoroloģijas organizācijas obligātajām prasībām aviācijas meteoroloģijas jomā. Šajos kursos ik gadu sinoptiķi tiek iepazīstināti ar jomas aktualitātēm un jaunajām iespējām prognožu un brīdinājumu kvalitātes uzlabošanai; notiek pieredzes apmaiņa un diskusijas aktuālo problēmu risināšanai operatīvās meteoroloģijas jomā tieši Ziemeļeiropas reģionā. Liels paldies ir jāsaka EUMETSAT par finansiālu atbalstu, lai šis pasākums varētu notikt pie mums Rīgā, kā arī pasniedzējiem gan no iesaistītajām dalībvalstīm, gan arī EUMETSAT un ECMWF (Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra)”.

Mācību kursu laikā piecu dienu garumā tiks aktualizēti jautājumi par operatīvu satelītu, radara un skaitlisko prognožu modeļu datu izmantošanu, koncentrējoties uz konceptuālo modeļu pieeju, kā arī laika prognožu informācijas pasniegšanu sabiedrībai un masu medijiem. Katru gadu visu kursu garumā no dažādiem skatupunktiem tiek padziļināti pētīta un analizēta kāda īpaša vai bīstama laika apstākļu parādība. Ņemot vērā iepriekšējo gadu kursu dalībnieku atsauksmes, tiek saglabāts interaktīvais kursu formāts, kas sevī ietver gan lekcijas un praktiskos darbus, gan simulācijas un seminārus.

Zanita Avotniece: “Šajā gadā izvirzīto paplašinātās analīzes tēmu Latvijā mēs saucam par "līča efektu", bet pasaulē tā plašāk pazīstama kā "Lake effect" (ezeru efekts) vai “Sea effect” (jūras efekts), kas sevišķi aktuāla ir vasaras beigās, rudenī un ziemā. No ziemeļiem mūsu reģionā ieplūstot aukstām gaisa masām, virs relatīvi siltajiem ūdeņiem jūrās un pat okeānos, kā arī lielajos ezeros intensīvi veidojas gubu-lietus mākoņi, kas, atkarībā no vēja virziena, nes intensīvus nokrišņus lokāli piekrastes joslā. Atsevišķos gadījumos nokrišņi ir ļoti bagātīgi, radot sarežģītas un pat bīstamas situācijas. Kā piemērus Latvijā var minēt 2009. gada 16.-17. decembri, kad Kurzemes ziemeļos Kolkas apkārtnē uzsniga pat 1 metru bieza sniega sega, 2003. gada 27. oktobri, kad Rīgā vienas diennakts laikā uzsniga 39 cm bieza sniega sega, vai 2014. gada augusta izskaņu, kad Rīgas līča ietekmē vairākas dienas intensīvi lija Vidzemes augstienes rietumu nogāzē, kas izraisīja upju, kas sākas šajā augstienē (Ogres un Lielās Juglas), intensīvu ūdens līmeņa kāpumu un pat to tuvumā esošo dzīvojamo māju applūšanu.”

LVĢMC speciālisti šogad ne tikai piedalās kursu organizēšanā, uzņemot visu Ziemeļeiropas valstu sinoptiķus Latvijā, bet arī vada nodarbības un diskusijas apmācību laikā. LVĢMC arī izveidojis laika apstākļu simulatoru, kas sinoptiķiem ļaus praktizēties "līča efekta" nokrišņu prognozēšanā.