LVĢMC sāk darbu perspektīva vides zinātniece

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC) no šīs vasaras vidus darbu uzsākusi Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes absolvente, jaunā vides zinātniece Vita Ratniece (23). Vita iepriekš pētījusi Latvijas purvu un ezeru ģeoloģisko situāciju, ietverot paleoveģetācijas un paleoklimata pētījumus, kā arī cilvēku darbības izraisīto izmaiņu ietekmi uz purvu un ezeru ekosistēmu. LVĢMC jaunā zinātniece nodarbosies ar atmosfēras kvalitātes pētījumiem, veiks informācijas apkopošanu par siltumnīcefekta gāzu (SEG) izraisošā gaisa piesārņojumu, datu apstrādi un ziņojumu sagatavošanu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros.

Sīkāka informācija medijiem:

Ainars Vladimirovs / Liene Krīvena,

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

sabiedrisko attiecību konsultanti:

e-pasts: ainars@tels.lv, liene@tels.lv;

tālr. 67289073