LVĢMC saņēmis apbalvojumu par vispilnīgāk sagatavoto emisiju inventarizācijas ziņojumu

2017. gada 11.maijā Polijā (Krakovā) notiekošās ikgadējās apvienotās Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkla (EIONET) un Emisiju inventarizāciju un prognožu darba grupas (TFEIP) tikšanās laikā tika pasniegtas inventarizāciju balvas par 2017. gadā iesniegtajiem ziņojumiem. Tajos atspoguļotas gaisu piesārņojošo vielu emisiju izmaiņas no 1990. līdz 2015. gadam, kā arī prognozētās emisijas 2020. un 2030. gadā pa dažādiem tautsaimniecības sektoriem.

Jau trešo reizi Latvija saņēmusi apbalvojumu kādā no labāko inventarizāciju nominācijām, un šoreiz varam lepoties ar vispilnīgāk sagatavoto ziņojumu.

Iepriekš Latvija saņēmusi apbalvojumus par vislabāko ziņojumu mazo valstu kategorijā (2014. gads) un vislabāk noformēto ziņojumu (2016. gads).