LVĢMC speciālistu vizīte Igaunijas Vides aģentūrā

Šī gada 29., 30. martā VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) speciālisti no Prognožu un klimata daļas, Informācijas tehnoloģiju daļas un uzņēmuma valdes tikās ar Igaunijas Vides aģentūru. Vizītes pamatā ir ilgstošā sadarbība starp Latvijas un Igaunijas nacionālajiem meteodienestiem vairāk nekā desmit gadu garumā. Tikšanās mērķis bija sadarbības stiprināšana vairākās jomās – operatīvās informācijas apmaiņā, kopēju produktu veidošanā un darbinieku kompetences novērtēšanas jomā.

Igaunijas un Latvijas meteodienestu sadarbībā plats solis uz priekšu tika sperts ar Kopenhāgenas deklarāciju, ko 2011. gadā parakstīja Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas nacionālo meteodienestu vadītāji, un divus gadus vēlāk tai pievienojās arī Igaunija un Latvija. Kopenhāgenas deklarācija apliecina šo valstu nacionālo meteodienestu vēlmi sadarboties meteoroloģisko produktu sagatavošanas un attīstības jomā. Lai nodrošinātu augstu kvalitāti un izmaksu efektivitāti, meteodienesti vienojās sadarboties, nodrošinot efektīvu uzdevumu sadali neatkarīgi no valstu robežām, samazinot produktu pārklāšanos, nodrošinot produkcijas harmonizāciju un attīstot aizvietošanas iespējas. LVĢMC un Igaunijas Vides aģentūras noslēgtais līgums par meteoroloģiskās informācijas apmaiņu  nodrošina, ka Latvijas meteorologiem ir pieejama jaunākā informācija par laika apstākļiem kaimiņvalstī un to prognozēto attīstību. Bāriskās sistēmas un ar tām saistītie laika apstākļi pārvietojas neatkarīgi no valstu robežām, tāpēc kaimiņvalstu apmaiņa ar novērojumu datiem ir nozīmīga laika apstākļu prognožu un brīdinājumu kvalitātes nodrošināšanai. Šī gada februārī aizsākās brīdinājumu par aviācijai bīstamām parādībām koordinācija kaimiņvalstu starpā.

Vizītes laikā gan LVĢMC, gan Igaunijas Vides aģentūra iepazīstināja viena otru ar aktuālākajiem notikumiem, tuvāko gadu attīstības plāniem, informāciju par ieviestajām personāla kompetences uzturēšanas un novērtēšanas sistēmām, lai nodrošinātu meteoroloģiskā personāla atbilstību starptautiskajām prasībām. Tika apspriesta arī ciešāka sadarbība meteoroloģisko pakalpojumu aviācijai sniegšanas jomā Ziemeļeiropas Aviācijas meteoroloģijas konsorcija NAMCon ietvaros, sadarbība meteoroloģiskās informācijas nepārtrauktības nodrošināšanā, kopējas bīstamo laika apstākļu kartes aviācijai veidošana, back-up sistēmas izveides iespēja atsevišķu kritiski svarīgu aviācijas produktu nodrošināšanai tehnisku problēmu gadījumā, kā arī sadarbības stiprināšana kopēju produktu izveidē un ieviešanā. Igaunijas Vides aģentūra iepazīstināja LVĢMC pārstāvjus ar tās darbu laika apstākļu modelēšanas jomā, un tika apspriestas abu pušu sadarbības iespējas, attīstot šo sfēru arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Daiga Falkane, LVĢMC valdes locekle: “Prieks, ka arī vadības līmenī ir sapratne un atbalsts uzsāktajai sadarbībai meteoroloģijas jomā, ko apliecināja arī Igaunijas Vides aģentūras direktors Taimar Ala. Šādas pozitīvas sadarbības lielāks ietvars ir NORDMET, kas ir Skandināvijas valstu meteoroloģijas dienesti, kā Islande, Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Lietuva, Latvija un Igaunija. Tā ir liela atbildība un izaicinājums profesionāli piedalīties un būt par šīs koncorcijas dalībvalsti, bet tai pašā laikā arī pagodinājums un iespēja, apmainoties pieredzei un informācijai, attīstīt Latvijas meteoroloģijas funkcijas.”