LVĢMC uzvarējis projektā par Azerbaidžānas vides monitoringa sistēmas pilnveidi

Konsorcijs, kuru pārstāv Somijas meteoroloģijas institūts, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC), Somijas Vides institūts un Austrijas Vides aģentūra, uzvarējis Twinning projektā “Azerbaidžānas Valsts vides monitoringa sistēmas modernizācija, balstoties uz ES labāko pieredzi”.

Daiga Falkane, LVĢMC valdes locekle: “Mēs esam priecīgi un gandarīti par uzvaru šajā projektā. Zinājām, ka būs liela konkurence, jo piedalījās tādas valstis kā Vācija, Anglija, Itālija, Francija un Nīderlande, taču  mūsu konsorcijā kopīgi ieguldītais darbs attaisnoja cerības. Uzvara šajā projektā nozīmē arī to, ka ir novērtēti mūsu zinošie speciālisti, kā arī tas ir labās prakses paraugs starpministriju sadarbībai starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ārlietu ministriju un Finanšu ministriju.

Šī projekta mērķis ir stiprināt Azerbaidžānas vides monitoringa sistēmu, nodrošinot ar augstas kvalitātes informāciju, kas atbilst stratēģiskai vides politikas plānošanas un atbilstības kontrolei.

Projekta īstenošanas gaitā tiek plānotas dažādas vizītes Latvijā, Somijā un Austrijā.  LVĢMC ir ilgtermiņa pieredze virszemes un pazemes ūdens monitoringa plānošanā, organizēšanā un realizācijā, paraugu ņemšanā un testēšanā, datu pārvaldībā un novērtēšanā, kvalitātes nodrošināšanā un rezultātu izvērtēšanā. Tāpēc uzņēmums dalīsies pieredzē ar zināšanām ūdens kvalitātes jautājumos un laboratorijas kvalitātes atbilstībā, dažādu valdības rīkojumu izpildē, lai, piemēram, izstrādātu un realizētu Latvijas monitoringa programmas, nodrošinot vairāku Eiropas Savienības direktīvu īstenošanu.

Projekts “Azerbaidžānas Valsts vides monitoringa sistēmas modernizācija, balstoties uz ES labāko pieredzi” tiek finansēts no Eiropas Komisijas līdzekļiem.

 

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032624

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv