LVĢMC zinātniece izstrādā unikālu, Baltijā vienīgo satelītu klimata atlantu

Būdama vienīgā Latvijas zinātniece, kam līdz šim bijusi iespēja papildināt zināšanas vadošajā Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijā EUMETSAT, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) Prognožu daļas Hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas sinoptiķe un vides zinātņu doktorante Zanita Avotniece radījusi jaunu un unikālu meteoroloģisku produktu – satelītu klimata atlantu.

Līdztekus novērojumiem no piezemes stacijām gan meteoroloģijā, gan klimatoloģijā plaši tiek izmantota arī satelītu informācija, tādēļ mūsu zinātnieces radītajā satelītu klimata atlantā vienkopus apkopoti rādītāji, kurus var izmantot atjaunojamās enerģijas, tūrisma, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī speciālisti un interesenti klimatoloģijā. Ar izveidotā atlanta palīdzību lietotājiem ir iespēja vairāk izzināt atmosfēras stāvokli un izprast klimatiskos apstākļus. „Uzskatāms piemērs ir ceļošana un tūrisms,” par klimata atlanta praktisko pielietojumu skaidro pati tā autore Zanita Avotniece, „piemēram, dodoties uz Francijas ziemeļiem oktobra izskaņā var šķist aktuāls jautājums par mākoņu daudzumu vai saules spīdēšanas intensitāti, to vidējiem rādītājiem konkrētā mēnesī ilgstošākā laika posmā. Un šis atlants dod jums ļoti uzskatāmu iespēju pārliecināties – kāda tad ir situācija vietā, kurp plānojat doties,” skaidro LVĢMC sinoptiķe Zanita Avotniece.

Zanita stāsta, ka klimata atlantu bijusi iespēja izveidot, pateicoties pieredzes apmaiņai EUMETSAT, tostarp šis virtuālais „rīks” šogad augustā ticis prezentēts un testēts gan Krievijā starptautisko COSPAR kursu laikā, gan arī prezentēts kā praktisks un nozīmīgs klimatiskās informācijas rīks Āfrikas un Karību reģiona klimatisko dienestu pārstāvjiem. Tostarp nākamajā gadā zinātniece dosies uz Āfriku vadīt apmācībās satelītu meteoroloģijas pamatos. Zanita stāsta: „Šis ir unikāls produkts, kas jau tagad tiek minēts kā labs piemērs iegūtās informācijas praktiskai pielietošanai,” par paveikto ir gandarīta jaunā zinātniece.

Zanita skaidro, ka iespēja doties uz EUMETSAT tiek piedāvāta tikai vienam cilvēkam gadā, kuri izrādījuši pastiprinātu interesi par savu darbības jomu un satelītu meteoroloģijas nozari, 2013. gadā šī iespēja tika dota zinātniecei no Latvijas. Iegūto pieredzi zinātniece plāno izmantot savā pamatdarbā LVĢMC, kā galveno savu šejienes pētījumu virzienu minot klimata nozares un pētījumu attīstību, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi, kā arī LVĢMC speciālistu apmācību satelītu novērojumu izmantošanā ikdienas darbā. Arī pirms došanās apmācībā uz EUMETSAT Zanita Avotniece piedalījusies gan bīstamu laika apstākļu analīzes izstrādāšanā, gan speciālistu apmācībā LVĢMC, kā arī, studējot Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē bakalaura, maģistra un tagad arī doktorantūras studijās, nodarbojusies ar klimata pētījumiem – galvenokārt ar ekstremālo un bīstamo parādību klimatisko analīzi.

Satelītu klimata atlants: http://meteo.lv/jaunumi/laika-apstakli/satelitu-klimata-atlants?id=826&cid=100

Papildu informācija:

Rolands Ostrovskis,
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
sabiedrisko attiecību konsultants
Tālrunis: 67289073, 28601605
E-pasts: rolands@tels.lv

Valsts SIA „LVĢMC” pārrauga vairākas svarīgas nozares, nodrošinot meteoroloģisko novērojumu veikšanu un analīzi, prognožu veidošanu, kā arī vada vides kvalitatīvos un kvantitatīvos novērojumus un analīzi, vides statistikas datu ievākšanu un analīzi, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vides un radiācijas laboratoriju uzturēšanu un ģeoloģijas nozares vadību. LVĢMC sadarbības partneri ir Nacionālie Bruņotie spēki, lielākie valsts uzņēmumi (piemēram, „Latvijas valsts ceļi”, „Latvijas valsts meži”, „Latvijas Gaisa satiksme”, „Latvenergo” u.c.), enerģētikas, ceļu būves, mežsaimniecības, transporta un citu nozaru uzņēmumi, ko būtiski ietekmē vides, ģeoloģijas vai meteoroloģiskie apstākļi. Vairāk: www.lvgmc.lv