Janvāris, 2012

2012. gada janvārī

Pilsēta

Sēra dioksīds

Slāpekļa dioksīds

Ozons

Oglekļa oksīds

Benzols*

Daļiņas PM10

Daļiņas PM2.5*

Rīga-Ķengarags

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

-

-

Rīga-Parks**

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Rīga-Brīvības iela

-

-

 

-

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Rēzekne

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

Ventspils- I

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Ventspils- II

-

-

-

-

 

nav pārsniegts

-

Liepāja

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Piezīmes: - mērījumi netika veikti;

*- benzolam un daļiņām PM2.5  ir noteikts tikai gada normatīvs, tādēļ atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem iespējams noteikt tikai orientējoši; **- daļiņu PM10 un daļiņu PM2.5 mērījumi Kronvalda bulvārī 4.

2011. gada novembrī

Pilsēta

Stacijas adrese

Benz(a)pirēns

Smagie metāli

(Pb, Cd, Ni, As)

Rīga

Brīvības iela 73

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Rīga

Kronvalda bulvāris 4

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Liepāja

O.Kalpaka iela 34

-

nav pārsniegts

Ventspils-I

Talsu iela 31

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Piezīmes: benz(a)pirēnam (B(a)P) un smagiem metāliem ir noteikts tikai gada normatīvs, tādēļ atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem iespējams noteikt tikai orientējoši.