MAZO HES BŪVJU TARĒŠANA

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) piedāvā pakalpojumus, kas paredzēti mazajām hidroelektrostacijām.

MAZO HES BŪVJU TARĒŠANA

  1. Ūdens pārgāznes atvērumu tarēšana

Ūdens pārgāznes atvērumu tarēšanu veic, mērot ūdens caurplūdumu HES lejasbjefā, pie dažādiem ūdens līmeņiem HES augšbjefā. Tarēšanas mērķis ir noteikt caurplūduma koeficientus. Caurplūduma koeficienti praktiski izmantojami, lai aprēķinātu caurplūdumu tikai pēc ūdens līmeņa HES augšbjefā. Zinot HES caurplūdumu pie noteikta ūdens līmeņa augšbjefā, var prognozēt, cik liels ūdens daudzums noteiktā laika posmā izplūdīs caur HES aizvariem, kas ļauj plānot HES ekspluatāciju jeb ūdens līmeņa paaugstināšanu un pazemināšanu un potenciāli saražojamo elektroenerģiju. Šī informācija ir būtiski nepieciešama pavasara sezonā, lai straujas ūdens pieplūdes gadījumā nepārsniegtu maksimālos pieļaujamos ūdens līmeņus un neappludinātu HES ietekmētās teritorijas.

Ieguvumi: pēc mērījumiem un to apstrādes tiek sagatavota ūdens līmeņa augšbjefā un caurplūduma sakarību līkni, kā arī līknes koordināšu tabula. Izmantojot tabulu, var noteikt, cik liels ūdens daudzums izplūst caur HES pie noteikta ūdens spiediena.

  1. Turbīnas tarēšana

Turbīnu tarēšanu veic pie dažādiem HES augšbjefa ūdens līmeņiem. Tā nepieciešama, lai novērtētu HES turbīnu darbību un, no laika gaitā iegūtiem tarēšanas rezultātiem, varētu novērtēt vai notiek turbīnu nodilšana. Nodilšanas gadījumā arī potenciāli saražojamās elektroenerģijas apjoma samazināšanās ātrumu, piemēram, gada laikā.

Ieguvumi:

Pēc mērījumiem un to apstrādes tiek sagatavota turbīnu jaudas, caurplūduma un spiediena sakarību līknes, pēc kuras iespējams novērtēt, cik liela ir turbīnu jauda pie noteikta ūdens spiediena un caurplūduma.

Tiek aprēķināts arī agregāta (turbīnas) lietderības koeficients. Koeficienta samazināšanās attiecībā pret turbīnas dokumentos norādīto koeficientu nozīmē turbīnas nodilšanu, kas var izpausties kā HES saražotās jaudas apjoma samazinājums.

Pakalpojuma izmaksas

Ūdens pārgāznes atvērumu tarēšana

Vienam caurplūduma mērījumam (pie konkrēta ūdens līmeņa (līmenis pēc klienta prasībām) un pie konkrēta aizvara atvēruma) + datu apstrāde - sākot no 95,24 EUR + transporta izdevumi + PVN.

Turbīnas tarēšana

Vienas turbīnas kalibrēšanas caurplūduma mērījumam + datu apstrāde – sākot no 89,22 EUR + transporta izdevumi + PVN.

 

GARANTĒTAIS CAURPLŪDUMS

Garantētais caurplūdumu jeb kopējais filtrācijas un noplūžu caurplūdumu mēra pie aizvērtiem visiem HES aizvariem un izslēgtām turbīnām. Mērījumus veic 30 – 40 min. pēc iepriekš minēto darbu izpildes.

Garantēto caurplūdumu nepieciešams mērīt, lai noteiktu, cik liels ūdens daudzums plūst caur HES, kad tās darbība ir apturēta, un būtu iespējams novērtēt, vai HES nodrošina nepieciešamo ūdens caurplūdi.

Ieguvumi:

Pēc mērījumiem un to apstrādes tiek sagatavota kopējo filtrācijas un noplūžu caurplūduma un spiediena sakarību līkne. Līkne ļauj novērtēt to, cik liels ūdens daudzums, pie noteikta ūdens līmeņa, izplūst cauri HES, to nedarbinot. Tā ir arī noderīga informācija brīdī, kad tiek veikta ūdens uzkrāšana HES augšbjefā, jo var zināt, cik liels ūdens daudzums filtrācijas un noplūžu dēļ neuzkrājas augšbjefā un palēnina uzkrāšanas ilgumu. Nosakot šo caurplūdumu dažādās sezonās pie dažādiem ūdens līmeņiem, iegūtā informācija ir izmantojama hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmās un deklarācijās, nodrošinot informāciju par filtrāciju un tās režīmu un garantējot piederošās HES drošumu.

Šo caurplūdumu datus iespējams izmantot turpmākajā HES tarēšanas procesā.

Pakalpojuma izmaksas

Vienam caurplūduma mērījumam + datu apstrāde – sākot no 53.65 EUR + transporta izdevumi + PVN