Metodiskie norādījumi

BŪVMATERIĀLU IZEJVIELAS UN KŪDRA

Metodiskie norādījumi par derīgo izrakteņu ģeoloģiskās izpētes un krājumu aprēķina pārskatu sagatavošanu un noformēšanu

Metodisko norādījumu par derīgo izrakteņu ģeoloģiskās izpētes un krājumu aprēķina pārskatu sagatavošanu un noformēšanu PAPILDINĀJUMI (versija atjaunota 18.12.2019.)

Pielikumi metodiskajiem norādījumiem ar derīgo izrakteņu ģeoloģiskās izpētes un krājumu aprēķina pārskatu sagatavošanu un noformēšanu: paraugi un veidlapas

1. Ieteicamā satura paraugs pārskatam par ģeoloģisko izpēti vai papildizpēti un derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu

2. Ieteicamā satura paraugs pārskatam par atlikušo krājumu aprēķinu

3. Ieteicamā satura paraugs pārskatam par kūdras atradnes inventarizācijas darbiem un kūdras krājumu aprēķinu

4. Ieteicamais paraugs galveno kvalitātes rādītāju (granulometrijas u.c.) aprēķina tabulai

5. Ieteicamais paraugs derīgā materiāla vidēji svērto kvalitātes rādītāju aprēķina tabulai

6. Ieteicamais paraugs ģeoloģiskās izpētes izstrādņu (urbumu, skatrakumu u.c.) katalogam

7. Ieteicamais paraugs atlikušo krājumu aprēķinā izmantoto ģeoloģiskās izpētes izstrādņu (urbumu, skatrakumu u.c.) katalogam

8. Ieteicamais paraugs kūdras zondējumu un paraugu noņemšanas punktu katalogam

Ģeoloģiskās izpētes pārskatu sagatavošana un noformēšana. Pārskatos par derīgo izrakteņu izpēti un sagatavošanu biežāk sastopamo kļūdu apraksts

Kūdras celmainības aprēķina metodiskais apraksts

Kūdras celmainības noteikšanas tabula

 

PAZEMES ŪDEŅI

Metodiskie norādījumi par hidroģeoloģiskās izpētes pārskatu sagatavošanu un noformēšanu: aizsargjoslu ap pazemes ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika. Pārskatos par hidroģeoloģisko izpēti biežāk sastopamo kļūdu apskats. (Versija atjaunota 20.09.2018)