Norisinājusies konference par ūdens stāvokļa uzlabošanu Baltijas jūrā

Kauņā norisinājusies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta LLIV-303 „HOTRISK” (Harmonizēta ūdeņu kvalitātes un piesārņojuma riska pārvaldība”) vidustermiņa konference, kurā piedalījās vadošā partnera, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC), kā arī Lietuvas Enerģētikas institūta (LEI) projekta speciālisti. Pēc konferences notika kārtējā projekta Vadības (uzraudzības) grupas sanāksme.

Vidustermiņa konferences mērķis bija prezentēt projekta īstenošanas progresu projekta otrā darba posma beigās, kā arī pārrunāt radušos jautājumus diskusijas daļā. Konferencē piedalījās vairāk kā desmit speciālisti, kas prezentēja projektā izdarīto darbu un sasniegto rezultātu apkopojumu. Klātesošajiem bija iespēja noskaidrot radušos jautājumus un neskaidrības pēc katras prezentācijas, kā arī konferences noslēdzošajā diskusijas sadaļā.

Projekta Vadības grupas sanāksmē tika apspriests projekta īstenošanas gaita – projekta ieviešanas progress, sasniegto rezultatīvo rādītāju ziņošanas kārtība, atskaišu termiņi, kā arī nepieciešamo izmaiņu veikšana projekta gaitā, lai sasniegtu iepriekš izvirzītos mērķus.

Vadības grupas sastāvā no Latvijas ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valdes loceklis Ansis Grantiņš (grupas priekšsēdētājs), Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Ruta Rimša, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāve Kristīna Veidemane (Baltijas Vides Forums, Latvija), kuru sanāksmē aizvietoja Agnese Meija-Toropova no Baltijas Vides Foruma (BEF LV). Lietuvu vadības grupā pārstāv Lietuvas Enerģētikas institūta Zinātniskais sekretārs un Informācijas laboratorijas vadītājs Rolandas Urbonas un Lietuvas Vides aizsardzības aģentūras Vides novērtējuma departamenta direktors Mindaugas Gudas, kuru aizvietoja Audrone Pumputyte no Lietuvas Vides aizsardzības aģentūras (AAA).

Projekta „HOTRISK” mērķis ir sniegt ieguldījumu laba ūdeņu stāvokļa sasniegšanai Baltijas jūrā, nodrošinot uz jūru plūstošo virszemes ūdeņu labu ķīmisko kvalitāti. Projektā ieviesīs kopīgus pārrobežu pasākumus ūdeņu kvalitātes uzlabošanai, piesārņojuma riska apzināšanai un kontrolei. Virszemes ūdeņu kvalitāte pierobežas sadarbības rezultātā tiks pārvaldīta ar harmonizētām un projekta gaitā ieviestām ūdeņu sajaukšanās zonu noteikšanas metodēm, kuras varēs arī izmantot saskaņotu upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādei pierobežas reģionā. Latvijā un Lietuvā tiks īstenota jauna pieeja saskaņotai notekūdeņu un upju ūdeņu sajaukšanās zonu modelēšanai. Projektu īsteno Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sadarbībā ar Lietuvas Enerģētikas institūtu.

Projektu finansē Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.- 2013.gadam.

Projekts tiek īstenots no 2013. gada 1. novembra līdz 2014. gada 31. decembrim.

Sākot ar maiju projektā iestājas trešais darba posms, kurā paredzēts veikt lauka mērījumus paaugstinātās piesārņojuma koncentrācijas vietās Ventas baseinā, kā arī izdarīt laboratorijas analīzes un to rezultātu apstrādi.

 

Papildu informācija:

Rolands Ostrovskis,

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

sabiedrisko attiecību konsultants

Tālrunis: 67289073, 28601605

E-pasts: rolands@tels.lv 

Valsts SIA „LVĢMC” pārrauga vairākas svarīgas nozares, nodrošinot meteoroloģisko novērojumu veikšanu un analīzi, prognožu veidošanu, kā arī vada vides kvalitatīvos un kvantitatīvos novērojumus un analīzi, vides statistikas datu ievākšanu un analīzi, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vides un radiācijas laboratoriju uzturēšanu un ģeoloģijas nozares vadību. LVĢMC sadarbības partneri ir Nacionālie Bruņotie spēki, lielākie valsts uzņēmumi (piemēram, „Latvijas valsts ceļi”, „Latvijas valsts meži”, „Latvijas Gaisa satiksme”, „Latvenergo” u.c.), enerģētikas, ceļu būves, mežsaimniecības, transporta un citu nozaru uzņēmumi, ko būtiski ietekmē vides, ģeoloģijas vai meteoroloģiskie apstākļi. Vairāk: www.lvgmc.lv