Noticis apmācību seminārs ekoloģiskā caurplūduma aprēķināšanai projekta ECOFLOW ietvaros

Apmācību seminārs ekoloģiskā caurplūduma aprēķināšanai projekta “Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos (ECOFLOW)” ietvaros

Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centrs (LVĢMC), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (BIOR) un Lietuvas Enerģētikas Institūta (LEI) eksperti no 3.–21. jūlijam piedalījās 3 nedēļu ilgā apmācību seminārā Saldū. Semināra ietvaros itāļu un poļu zinātnieku vadībā notika teorētiskas apmācības par korektu ekoloģisko caurplūdumu noteikšanu un mazo hidroelektrostaciju (HES) darbības ietekmes uz ūdeņu ekoloģisko kvalitāti novērtēšanu. Seminārā notika arī praktiskas apmācības biotopu kartēšanā un upju ģeomorfoloģisko vienību atpazīšanā, kā arī modelēšanā ekoloģisko caurplūdumu noteikšanai. Apmācības praktiskai darbībai notika Ventas upju baseina upēs – Imulā, Ciecerē, Šķēdē un Ēdā.

Turīnas Universitātes profesora Paolo Vezza vadītās teorētiskās apmācības ekoloģisko caurplūdumu noteikšanai.

Praktiskās apmācības ekoloģisko caurplūdumu noteikšanai.

Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana ir būtiska mazo HES darbības nodrošināšanā, lai tā darbība radītu iespējami mazāku kaitējumu videi, tostarp zivīm. Šobrīd mazo HES nodrošinātais ūdens caurplūdums (garantētais vai ekoloģiskais) ir aprēķināts pēc statistiskiem hidroloģiskiem datiem, neņemot vērā ūdens ekosistēmu. Tādējādi šis caurplūdums diemžēl nav pietiekams efektīvai zivju migrācijai un izdzīvošanai. Vasaras sezonā bieži vien ūdens apjoms upes posmā lejpus HES uzpludinājuma ir nepietiekams, daļu upes gultnes atstājot bez ūdens.

Projekta ECOFLOW ietvaros eksperti ir ieguvuši jaunas zināšanas, kā korekti veikt šādus aprēķinus, ņemot vērā ne tikai hidroloģiskās, bet arī vides vajadzības. Turpmāk tiks izstrādāta Latvijas un Lietuvas apstākļiem atbilstoša metodoloģija ekoloģiskā caurplūduma aprēķināšanai un sniegti priekšlikumi nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā.

Apmācību dalībnieki no LVĢMC, BIOR un LEI, kopā ar pasniedzējiem no Turīnas Universitātes.

Apmācību semināra video:

 

Projekta vadošais partneris: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Projekta partneri: Lietuvas Enerģētikas Institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

ECOFLOW projektu finansē Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2017. – 31.03.2019.).

Kopējais projekta finansējums ir 391 245,20 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% (332 558,42 EUR) apmērā.

www.latlit.eu

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.