Notiek konference par ekoloģiskā caurplūduma noteikšanu

Divu gadu ilgais ES projekts ECOFLOW (Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju baseinos) tuvojas noslēgumam, tādēļ 2019. gada 26. un 27. februārī Rīgā notiek noslēguma konference.

Projekta ECOFLOW mērķis bija izveidot sadarbību starp projekta partneriem, lai veicinātu jaunas metodikas izstrādi ekoloģiskā caurplūduma noteikšanai. Projekta galvenā ideja bija novērtēt mazo HES ietekmi uz upju ekosistēmām Latvijas – Lietuvas pierobežu reģionos, ņemot vērā zivju populācijas noturību pret ūdens līmeņa izmaiņām upēs.

ECOFLOW projekts nodrošina zinātnisku novērtējumu mazo HES darbības ietekmei uz ūdens ekosistēmām. Projekta rezultātā izstrādāta metodika ekoloģiskā caurplūduma (E-flow) noteikšanai, priekšlikumi grozījumiem nacionālajā likumdošanā attiecībā uz ūdens resursu izmantošanas atļauju izsniegšanu un stratēģisko plānošanu. Kā arī adaptēts zivju modelis, lai varētu noteikt ūdens līmeņu svārstību ietekmi uz zivju daudzveidību.

Izmantojot projektā izstrādāto metodiku, to varēs izmantot vidi kontrolējošās iestādes, lai mazo HES īpašnieki ievērotu atbilstošu ekoloģisko caurplūduma režīmu, kas būtu maksimāli saudzējošs upē mītošajām zivīm.

Projekta rezultātā iegūtos secinājumus varēs izmantot, lai ieviestu izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu.