Notiks augsta līmeņa konference par klimata pārmaiņām

Lai attīstītu Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa sadarbību ar Latvijas un Baltijas valstu zinātniekiem, ekspertiem un pētniekiem, 1. jūnijā, Rīgā notiks starptautiskā konference zinātniekiem par klimata pārmaiņām, ko rīko Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

No 30. maija līdz 1. jūnijam Latvijā pirmo reizi viesosies Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) augsta līmeņa pārstāvji, lai palīdzētu Latvijas sabiedrībai labāk izprast klimata pārmaiņu nozīmīgumu un nepieciešamo rīcību.

Starpvaldību klimata pārmaiņu panelis ir organizācija, kas apvieno visas pasaules (195 valstu) zinātniekus kontekstā ar klimata pārmaiņu jautājumu pētniecību un nodrošina informāciju ANO sarunām, valstu politiku plānošanai utt.

Apvienojot visu pasaules zinātnieku atklājumus, IPCC regulāri nāk klajā ar iespējami visobjektīvākajiem secinājumiem par klimata pārmaiņām. Piemēram, vai, un, cik lielā mērā tās notiek, kas tās izraisījis, kādas varētu būt sekas? Kas darāms, lai tās novērstu, lai tām pielāgotos? Arī Eiropas Savienības un Latvijas klimata politikas ir balstītas uz IPCC secinājumiem.

Šī ir pirmā IPCC augsta līmeņa pārstāvju viesošanās Latvijā, kuri šeit ieradīsies, lai piedalītos ne tikai konferencē, bet arī tiksies ar zinātniekiem, deputātiem, pašvaldību, ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Tikšanās ar IPCC augsta līmeņa ekspertiem šobrīd ir sevišķi aktuāla, jo klimata pārmaiņu politikas pasākumu ietekme uz nozaru politikām un tautsaimniecības attīstību būtiski palielinās un nākotnē kļūs vēl nozīmīgāka.

Šogad plānots apstiprināt stratēģiju par Latvijas pielāgošanos klimata pārmaiņām, turklāt nozarēm līdz 2018. gada beigām būs jāvienojas par emisiju mērķa izpildi (šobrīd zināmās politikas un pasākumi nav pietiekami un neizpilde izraisīs būtiskas, tūlītējas finansiālās konsekvences).

IPCC eksperti, kas plāno apmeklēt Latviju: Hans-Otto Pörtner, Diana Ürge-Vorsatz, Lučka Kajfež Bogataj, Jonathan Lynn, Zinta Zommers u.c.

Citi plānotie pasākumi:

  • 30. maijā, Jelgavā publiskā diskusija plašākai publikai par klimata pārmaiņu realitāti. Norise: Jelgava, Svētes iela 33, “Zemgales reģiona kompetenču centrs”, plkst. 13.40,darba kārtība pieejama ŠEIT;
  • 31. maijā, Rīgā diskusija Latvijas Pašvaldību savienībā par klimata pārmaiņu nozīmīgumu pasaulē un Latvijā pašvaldību kontekstā.
  • 31. maijā, Rīgā seminārs Saeimā, lai pārrunātu jaunāko un objektīvāko informācija par klimata pārmaiņām pasaulē un Latvijā, Latvijas izaicinājumus oglekļa mazietilpīgā un klimatnoturīgā attīstībā.
  • 31. maijā, Rīgā atvērtā lekcija studentiem par klimata zinātni, jaunākajiem secinājumiem saistībā ar klimata pārmaiņu esamību, novēršanu un pielāgošanos; https://www.lu.lv/zinas/t/43077/

1. jūnijā, Rīgā starptautiskā konference zinātniekiem par klimata pārmaiņām un IPCC, lai attīstītu IPCC sadarbību ar Latvijas un Baltijas valstu zinātniekiem, ekspertiem, pētniekiem.
Norise: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 107. auditorija, plkst. 10.00.
Pieteikšanās ŠEIT un darba kārtība pieejama ŠEIT.