Gaisa kvalitāte

Šajā sadaļā ir iespēja apskatīt operatīvo gaisa kvalitātes informāciju, kā arī LVĢMC speciālistu ikmēneša novērtējumu par gaisa kvalitātes situāciju Latvijā. Jebkuram interesentam ar rīka 'Datu pieejamība' palīdzību ir iespējams uzzināt kādās stacijās kādi faktiskie novērojumu dati par kādiem laika periodiem ir uzkrāti un ar rīka 'Datu meklēšana' palīdzību - lejupielādēt digitalizētos datus.

Gaisa kvalitātes novērojumu staciju galvenais uzdevums ir sniegt informācija par ārtelpas gaisa kvalitāti troposfērā (neietverot darba vidi) un salīdzināt faktisko stāvokli ar noteiktajiem kvalitātes normatīviem. Šo kvalitātes normatīvu mērķis ir novērst kaitējumu cilvēka veselībai vai videi un nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ilgākā laika posmā.  

Gaisa kvalitātes novērojumu valsts tīklā iekļautas 7 pilsētu novērojumu stacijas, kurās tiek novērota gaisa kvalitāte pilsētās, un 2 lauku fona stacijas, kurās tiek novērtēta pārrobežu gaisa masu pārneses ietekmē Latvijā ienākošā atmosfēras gaisa kvalitāte (Ženēvas 1979. gada konvencijas „Par gaisa piesārņojuma pārrobežu pārnesi lielos ttālumos” protokols „Par kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā ilgtermiņa finansēšanu (EMEP)”

Gaisa kvalitātes mērījumi tiek nodrošināti nepārtrauktā automātiskā režīmā, kā arī tiek izmantotas manuālas gaisa un nokrišņu paraugu ņemšanas ierīces ar tālāku ķīmisko analīzi LVĢMC Vides laboratorijā.

Rucavas un Zosēnu stacijas ir iekļautas Pasaules meteoroloģisko organizācijas Globālā atmosfēras novērošanas programmā (Global Atmospheric Watch) kā reģionālā līmeņa fona stacijas.

Bez atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumiem Ženēvas konvencijas ietvaros tiek īstenoti arī atmosfēras gaisa kvalitātes ietekmes uz apkārtējās vides veselības stāvokli novērojumi un Latvija ir iesaistījusies sekojošās starptautiskās programmās:

  • Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām monitoringa sadarbības programma (ICP Integrated Monitoring)
  • Gaisa piesārņojuma ietekmes uz dabisko veģetāciju un graudaugiem monitoringa sadarbības programma (ICP Vegetation)
  • Gaisa piesārņojuma ietekmes uz upēm un ezeriem monitoringa un novērtējumu sadarbības programma (ICP Waters)
  • Gaisa piesārņojuma ietekmes uz mežiem monitoringa un novērtējumu sadarbības programma (ICP Forest)