Augusts, 2019

Pilsēta, iela

Sēra dioksīds

Slāpekļa dioksīds

Ozons

Oglekļa oksīds

Benzols*

Daļiņas PM10

Daļiņas PM2.5*

diennakts vērtība/

stundas vērtība

stundas vērtība/

kalendārais gads

stundas

 vērtība/8 stundas vērtība

8 stundas vērtība

kalendārais gads

diennakts vērtība/

kalendārais gads

kalendārais gads

Rīga, Maskavas iela 165

-

-

-

-

-

-

-

Rīga, Raiņa bulvāris 19**

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Rīga, Brīvības iela 73

-

-

 

-

-

nav pārsniegts

-

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 108

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Rēzekne 2.stars, Atbrīvošanas aleja 108

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

-

-

Ventspils, Talsu/Targales krustojums

-

-

-

-

-

nav*** pārsniegts

nav*** pārsniegts

Liepāja, O.Kalpaka iela 34

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Liepāja 2.stars, O.Kalpaka iela 34

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

-

-

-

Piezīmes: - mērījumi netika veikti; *- benzolam un daļiņām PM2.5 ir noteikts tikai gada normatīvs, tādēļ atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem iespējams noteikt tikai orientējoši; **- daļiņu PM10 un daļiņu PM2.5 mērījumi Kronvalda bulvārī 4; ***- daļiņu PM10 un daļiņu PM2.5 mērījumi Ventspilī, Talsu iela 31.

2019. gada jūnijā

Pilsēta, iela

Benz(a)pirēns*

Pb, Cd, Ni, As*

Rīga, Brīvības iela 73

Tehnisko iemeslu dēļ mērījumi netika veikti

Tehnisko iemeslu dēļ mērījumi netika veikti

Rīga, Kronvalda bulvāris 4

Liepāja, O.Kalpaka iela 34

Ventspils, Talsu iela 31

Piezīmes: *- benz(a)pirēnam (B(a)P) un svina (Pb), kadmija (Cd), niķeļa (Ni) un arsēna (As) ir noteikts tikai gada normatīvs, tādēļ atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem iespējams noteikt tikai orientējoši.