Marts, 2012

2012. gada martā

Pilsēta, iela

Sēra dioksīds

Slāpekļa dioksīds

Ozons

Oglekļa oksīds

Benzols*

Daļiņas PM10

Daļiņas PM2.5*

Rīga, Maskavas

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

-

-

Rīga, Raiņa bulvāris**

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Rīga, Brīvības

-

-

 

-

-

nav pārsniegts

-

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

Ventspils, Talsu Tārgales krustojums

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Ventspils, Talsu

-

-

-

-

 

nav pārsniegts

-

Liepāja, Kalpaka

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Piezīmes: - mērījumi netika veikti;*- benzolam un daļiņām PM2.5  ir noteikts tikai gada normatīvs, tādēļ atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem iespējams noteikt tikai orientējoši; **- daļiņu PM10 un daļiņu PM2.5 mērījumi Kronvalda bulvārī 4.

2012. gada janvārī

Pilsēta, iela

Benz(a)pirēns

Smagie metāli

(Pb, Cd, Ni, As)

Rīga, Brīvības

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Rīga, Kronvalda bulbāris

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Liepāja, Kalpaka

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Ventspils, Talsu

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Piezīmes: benz(a)pirēnam (B(a)P) un smagiem metāliem ir noteikts tikai gada normatīvs, tādēļ atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem iespējams noteikt tikai orientējoši.