Hidroloģija

Šajā sadaļā ir iespēja apskatīt operatīvo hidroloģijas informāciju, kā arī LVĢMC speciālistu novērtējumu par ikmēneša hidroloģisko režīmu Latvijā. Jebkuram interesentam ar rīka 'Datu pieejamība' palīdzību ir iespējams uzzināt kādās stacijās kādi faktiskie novērojumu dati par kādiem laika periodiem ir uzkrāti un ar rīka 'Datu meklēšana' palīdzību - lejupielādēt digitalizētos datus. Nedigitalizētiem faktiskiem novērojumu datiem piekļuve tiek nodrošināta, ierodoties klātienē Vides datu arhīvā.

Hidroloģiskos novērojumus LVĢMC veic 79 novērojumu stacijā.

9 jūras piekrastes hidroloģiskās stacijas vienmērīgi izvietotas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē un nodrošina jūras piekrastes novērojumus.

70 hidroloģiskās stacijas veic virszemes hidroloģiskos novērojumus Latvijas upēs, ezeros un ūdenskrātuvēs ar tādu optimālu staciju izvietojuma blīvumu, kas nodrošina pietiekami kvalitatīvu hidroloģisko elementu reģistrāciju un aprēķinus Latvijas lielākajos upju baseinos un ezeros, kā arī Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī ietekošajās upēs.

Novērojumu stacijas ir pilnībā automatizētas un nodrošina automātisku datu savākšanu un nogādāšanu datu bāzē to tālākai apstrādei un izmantošanai.