2016

Decembris, 2016

Decembrī Latvijā nokrišņi bija zem normas visos upju baseinos (1. att.). Visvairāk nokrišņu bija decembra pirmajā dekādē, kurai seko decembra trešā dekāde. Decembra pirmajā dekādē gandrīz katru dienu bija nelieli nokrišņi. Visvairāk nokrišņu pirmajā dekādē bija 8. decembrī, kad visā Latvijā bija novērojami nokrišņi no 2,3-16,5 mm. Vismazāk nokrišņu bija decembra otrajā dekādē. vairāk

Novembris, 2016

Novembrī Latvijā nokrišņi bija virs normas gandrīz visos upju baseinos, izņemot Ventas baseinu (1.att.). Nokrišņiem bagātākā bija novembra otrā dekāde. Daugavas un Aiviekstes baseina novērojumu stacijās fiksēti spēcīgi nokrišņi 20. novembrī (21-28 mm). Kopumā nokrišņu daudzums novembrī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 119%, Aiviekstes baseinā 172%, Gaujas baseinā 123%, Lielupes baseinā 152%, bet Ventas baseinā 94,8% no normas. 1. attēls. vairāk

Oktobris, 2016

Kopumā Latvijā nokrišņi oktobrī bija ap normu visos upju baseinos (1.att.). Spēcīgi nokrišņi tika novēroti 2. oktobrī visā Latvijā, visvairāk nokrišņu tika fiksēts Bauskas NS 25,9 mm. Oktobra otrā dekāde bija ļoti sausa visā Latvijā un fiksētie nokrišņu daudzumi svārstījās robežās no 0,1–0,3 mm. Oktobra trešajā dekādē Latvijai no dienvidrietumiem pietuvojās neliels, tomēr aktīvs ciklons, tādēļ gandrīz katru dienu bija vērojami nokrišņi. vairāk

Septembris, 2016

Šogad Latvijā septembris bija sauss (1.att.), vissausākā bija otrā dekāde (0,1-1,6 mm), savukārt visvairāk nokrišņu bija septembra pēdējās 3 dienās.  Visvairāk nokrišņu bija Baltijas jūras piekrastes pilsētās – Ventspilī un Liepājā 10-11,9 mm (28. septembrī). vairāk

Augusts, 2016

Līdzīgi kā jūlijs, arī augusts bija nokrišņiem bagāts mēnesis un līdz ar to visos Latvijas upju baseinos augusta nokrišņu daudzums bija virs normas (1. att.). Visvairāk nokrišņu bija augusta pirmajā un otrajā dekādē, bet nedaudz mazāk nokrišņu augusta trešajā dekādē. Visvairāk nokrišņi skāra tieši Vidzemes augstieni, Latvijas centrālo daļu un Latvijas piekrasti. vairāk

Jūlijs, 2016

Jūlijs bija nokrišņiem bagāts mēnesis un līdz ar to gan Daugavas, gan Aiviekstes upju baseinos, kā arī Gaujas un Lielupes upju baseinos jūlija nokrišņu daudzums bija virs normas. Vienīgi Ventas baseinā nokrišņu daudzums jūlija mēnesī bija nedaudz mazāks par normu (1. att.). Visvairāk nokrišņu bija jūlija pirmajā un trešajā dekādē, bet nedaudz mazāk nokrišņu jūlija otrajā dekādē. vairāk

Jūnijs, 2016

Jūnijā Aiviekstes baseinā nokrišņu daudzums bija tuvu normai, savukārt Daugavas, Gaujas un Ventas baseinā zem normas. Vienīgi Lielupes baseinā nokrišņu daudzums jūnija mēnesī bija nedaudz lielāks par normu (1.att.). Vissausākā no dekādēm bija jūnija pirmā dekāde, bet nokrišņiem bagātāka jūnija otrā dekāde. vairāk

Maijs, 2016

Maijā nokrišņi daļā upju baseinu, kā Daugavas, Aiviekstes un Gaujas baseinos bija zem normas, savukārt ap normu nokrišņi bija Lielupes baseinā, bet virs normas Ventas baseinā (1. att.). Nokrišņu sadalījums mēneša griezumā nebija vienmērīgs, jo maija otrās dekādes vidū, no 13.-15. maijam, Lielupes un Ventas baseinos izlija gandrīz visa nokrišņu mēneša norma. Visvairāk nokrišņu bija Dobeles NS, Saldus NS, Kuldīgas NS un Stendes NS no 41-61 mm. vairāk

Aprīlis, 2016

Aprīlī lielākajos Latvijas upju baseinos nokrišņi bija virs normas, izņemot Ventas baseinu, kur nokrišņu daudzums bija ap normu (1. attēls).  Visbagātākā ar nokrišņiem bija tieši aprīļa otrā dekāde. Kopumā mēnesī visvairāk nokrišņu bija Vidzemes un Alūksnes augstienēs: Alūksnes NS, Priekuļu NS un Zosēnu NS (74-96 mm). vairāk

Marts, 2016

Martā nokrišņi bija tuvu normai, izņemot Ventas baseinu, kur nokrišņu daudzums bija zem normas (1. att.). Nokrišņu daudzums martā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 117%, Aiviekstes 108%, Gaujas 89%, Lielupes 97%, Ventas 35% no normas. 1. attēls. Nokrišņi Latvijas upju baseinos 2016. gada martā Daugavas ūdenīgums bija 117%, Aiviekstes 129%, Gaujas 146%, Lielupes 81%, Ventas 65% no normas (2. att.). vairāk

Februāris, 2016

Februārī novērotais nokrišņu daudzums (1. attēls) bija lielāks nekā šī mēneša norma. Februārī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā nokrišņi bija 203%, Aiviekstes 199%, Gaujas 212%, Salacas 308%, Lielupes 255% un Ventas baseinā 165% no normas. Visvairāk nokrišņi bija februāra pirmajā un otrajā dekādē. 1. attēls. vairāk

Janvāris, 2016

Nokrišņu daudzums janvārī Latvijas teritorijā Daugavas baseinā bija 128%, Aiviekstes 120%, Gaujas 135%, Salacas 131%, Lielupes 87% un Ventas baseinā 115% no normas. Nokrišņiem bagātāka bija mēneša otrā un trešā dekāde. Daugavas ūdenīgums bija 48%, Aiviekstes 46%, Salacas 79%, Gaujas 80%, Lielupes 51% un Ventas 49% no normas (1. attēls). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES janvārī bija 160 m3/s, minimālā ūdens pietece 136 m3/s novērota no 5 vairāk