Marts, 2016

Martā nokrišņi bija tuvu normai, izņemot Ventas baseinu, kur nokrišņu daudzums bija zem normas (1. att.). Nokrišņu daudzums martā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 117%, Aiviekstes 108%, Gaujas 89%, Lielupes 97%, Ventas 35% no normas.

1. attēls. Nokrišņi Latvijas upju baseinos 2016. gada martā

Daugavas ūdenīgums bija 117%, Aiviekstes 129%, Gaujas 146%, Lielupes 81%, Ventas 65% no normas (2. att.). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES martā bija 702 m³/s, savukārt maksimālā pietece 963 m³/s novērota 17. martā, bet minimālā pietece 410 m³/s – 7. martā.

2. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2016. gada martā

Martā vidējā gaisa temperatūra bija 2.4 grādus virs normas. Diennakts vidējā gaisa temperatūra mēneša lielākajā daļā bija pozitīva. Mēneša pirmajās divās dienās Latvijas diennakts vidējā gaisa temperatūra bija zem 0°C (-6...-1°C). Latvijas austrumu daļā diennakts vidējā gaisa temperatūra biežāk bija zem 0°C. Marta sākumā upēs notece pazeminājās, bet pirmās dekādes beigās, paaugstinoties gaisa temperatūrai un palielinoties nokrišņu daudzumam, upēs ūdens līmenis paaugstinājās un notece palielinājās (3. att.).

 Visu mēnesi bija applūdušas zemākās Aiviekstes palienes pie Lubānas un lejpus Aiviekstes HES.

3. attēls. Diennakts maksimālie ūdens līmeņi 2016. gada martā

Līdzīgi kā 2014. un 2015. gadā arī 2016. gada 1.ceturksnī ūdens līmeņi Latvijas upēs pārsvarā visaugstāk cēlās janvāra mēnesī atkušņa un lielā nokrišņu daudzuma rezultātā.

Daugavā ledus sairšanas process, kas bija aizsācies jau februārī, marta sākumā turpinājās. Marta pirmajā dekādē posmā no Veļižas – Suražai saglabājās ledus sega vai nepilna ledus sega. 11. martā arī šajā posmā ledus sakustējās, reta līdz bieza ledus iešana turpinājās līdz pat 30. martam. Otrajā marta dekādē, gaisa temperatūrai pazeminoties, Daugavā Baltkrievijas teritorijā atkal izveidojās sākotnējās ledus formas un bija vērojama vižņu iešana. Daugava Latvijas teritorijā no ledus atbrīvojās marta pirmajās trīs dienās.

Ūdens temperatūra strauji sāka paaugstināties marta trešās dekādes beigās, kad ūdens temperatūra Vidzemes un Latgales upēs sasniedza +3...+4 ºC, bet Kurzemes un Zemgales upēs +5...+7 ºC.

4. attēls. Abava pie Rendas 2016. gada 30. martā (foto J. Rudlaps)