Vides datu arhīvs

Vides datu arhīvā tiek uzglabāti Latvijas teritorijā veikto ilggadīgo hidroloģisko, meteoroloģisko un vides kvalitātes novērojumu rezultāti, kā arī Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" speciālistu veikto zinātnisko pētījumu rezultāti un ekspedīciju atskaites. Pakāpeniski informācija tiek pārvērsta elektroniskā formā un uzkrāta datu bāzēs.

Vides datu arhīvā glabājas šāda informācija:

  • virszemes hidroloģiskā informācija – no 1919.gada,
  • jūras piekrastes hidrometeoroloģiskā informācija – no 1835.gada,
  • aeroloģiskā un agrometeoroloģiskā informācija – no 1945.gada,
  • informācija par vides kvalitāti – no 1946.gada,sinoptiskās meteoroloģijas materiāli – no 1933.gada,
  • meteoroloģiskā informācija no 1814.gada (par Rīgu –1795.gada).

Vides datu arhīvs atrodas Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" galvenajā ēkā Rīgā, Maskavas ielā 165, 1.stāvā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

P., O., T., C., Pkt., plkst. 9.00 – 16.00, ar pusdienas pārtraukumu plkst. 12.30 – 13.00
(izņemot mēneša pēdējo piektdienu).

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties
ar Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem!
Tālrunis: 67032665, 67032620 vai rakstīt uz e-pastu: klientu.serviss@lvgmc.lv.