Nitrātu monitorings pazemes ūdeņos

2014. un 2015. gadā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu Valsts pazemes ūdeņu novērojumu tīklā tika īstenots nitrātu monitorings. Ar monitoringa rezultātiem var iepazīties šeit.