Oktobra ziņu lapa par paveikto projektā

Kopsavilkums par paveikto projekta “Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos (ECOFLOW)” pirmajā periodā

 

Oktobra ziņu lapā Nr.1 lasiet par projekta ECOFLOW aktivitātēm pirmajā sešu mēnešu periodā – uzsākšanas sanāksmi aprīlī, apmācību semināru jūlijā, lauka darbiem un projekta vadības un uzraudzības grupu sanāksmēm septembrī. 

 

Atskats uz projekta ECOFLOW pirmo periodu: newsletter_ECOFLOW_final.pdf

Projekta vadošais partneris: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Projekta partneri: Lietuvas Enerģijas Institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

ECOFLOW projektu finansē Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2017. – 31.03.2019.).

Kopējais projekta finansējums ir 391 245,20 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% (332 558,42 EUR) apmērā.

www.latlit.eu

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.