Pakalpojumi enerģētikas nozari pārstāvošajiem uzņēmumiem

      Ņemot vērā to, ka enerģētika ir daudzveidīga un nozīmīga nozare Latvijas valsts tautsaimniecībā un ietver virkni atšķirīgu darbības veidu- elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošanu, elektroenerģijas ražošanu, apgādi un sadali, elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecību, kā arī gāzes ražošanu un gāzveida kurināmā sadali, izmantojot cauruļvadus, tvaika piegādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk - LVĢMC) speciālisti ir izstrādājuši enerģētikas uzņēmumu specifikai atbilstošu pakalpojumu piedāvājumu (Īsa un vidēja termiņa gaisa temperatūras prognozes, Ilgtermiņa gaisa temperatūras prognozes, Gaisa temperatūras novērojumi, Apkures grādu dienu indekss) , kas palīdzētu Jūsu uzņēmumam optimāli plānot veicamo darbu grafiku, apzināt iespējas veikt paredzētos darbus noteiktajā termiņā un būt gataviem visiem laika apstākļiem.

LVĢMC veic nepārtrauktu laika apstākļu novērošanu, kā arī gatavo laika apstākļu prognozes gan pavisam īsam termiņam – tuvākajām stundām, gan arī garākiem periodiem – nākamajām septiņām diennaktīm un četrām nedēļām. Savukārt mūsu jaunākais produkts – sezonālā prognoze – sniedz informāciju par nākamajiem trim mēnešiem.

LVĢMC piedāvātās laika prognozes ieņem līdera pozīciju Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu izvēlē. Ar pārliecību var teikt, ka LVĢMC piedāvā Jums kvalitatīvākās un precīzākās laika apstākļu prognozes – jebkurai vietai Latvijā.

Īsa un vidēja termiņa gaisa temperatūras prognozes

Īsa un vidēja termiņa gaisa temperatūras prognozes ir viens no senākajiem LVĢMC pakalpojumiem, taču pēdējo gadu laikā tas ir ieguvis gan jaunu vizuālo noformējumu, gan arī jaunu kvalitāti, pateicoties augstākas izšķiršanas spējas skaitlisko prognožu modeļu datiem un iespējām sinoptiķiem operatīvi precizēt prognozi, ņemot vērā lokālo novērojumu informāciju.

1. att. Gaisa temperatūras ik stundas prognoze kopā ar novērojumu datiem

 1. Informācijas atjaunošanas biežums

Īsa un vidēja termiņa gaisa temperatūras prognoze tiek piedāvāta periodam līdz pat 7 diennaktīm uz priekšu ik stundai. Informācija tuvākajām 24 stundām tiek precizēta ne mazāk kā 4 reizes diennaktī, bet turpmākajam periodam līdz pat 7 diennaktīm - 2 reizes. Ik reiz, kad sinoptiķi precizē prognozi, tā tiek atjaunota arī attiecīgajā produktā – kolonnā „Prognoze” ar sagatavošanas datumu un laiku (piemēram, „Prognozes 05.09.2014. 14:13” (prognoze sagatavota 5. septembrī plkst. 14:13))

 1. Novērojumu informācija

Pakalpojums satur informāciju arī par novērojumu datiem konkrētajā punktā. Nekavējoties pēc novērojumu datu saņemšanas jums ir iespēja redzēt, kā attaisnojas iepriekšējās, kā arī pēdējā spēkā esošā gaisa temperatūra prognoze (novērotā temperatūra ir kolonnā „Stundas vidējā temperatūra”, kļūdas lielums katrai prognozei atbilstošajās kolonnās „Starpība”).

 1. Produkta formāts

Produkts ir veidots kā interneta mājas lapa, kur nepārtrauktā režīmā ir iespēja sekot gan novērojumu informācijai, gan arī prognozei, tās izmaiņām. Informāciju ir iespēja konvertēt uz Excel formātu. Piedāvājam arī risinājumus informācijas automātiskai ievadei jūsu darba sistēmās, piemēram, izmantojot XML datu formātu vai kādu citu jums nepieciešamu formātu.

 1. Papildus informācija

Zinām, ka apkures intensitāte nav atkarīga tikai no āra gaisa temperatūras, to ietekmē arī relatīvais gaisa mitrums un vēja stiprums, mākoņu daudzums. Ikdienu gatavojam arī visu šo parametru prognozes, taču kā komplekss rādītājs ir komforta temperatūra. Gan šo atsevišķo parametru, gan arī komforta temperatūras prognozi varam piedāvāt tieši tādā pašā formātā.

Ilgtermiņa gaisa temperatūras prognozes

Ilgtermiņa plānošanai piedāvājam 3 mēnešu gaisa temperatūras prognozi. Produkts ir informācijas komplekss, kas satur gan novērojumu datus un prognozi dažādos formātos, gan arī klimatisko informāciju. Tas ļauj noteikti, cik augsta varbūtība, ka nākamajos mēnešos kopumā gaidāma gaisa temperatūra, kas līdzinās normai, mēnesis ir gaidāms neierasti vēss vai gluži pretēji – silts.

 1. Prognožu sagatavošana un atjaunošana ir nepārtraukts process, kas sastāv no vairākiem posmiem. Tie detalizēti tabulā.

Prognožu termiņi

0-24 stundas

2-15 diennakts

15-32 diennakts

Pēc 32. diennakts

Atjaunošanas biežums

vismaz 4 reizes diennaktī

2 reizes diennaktī

2 reizes nedēļā – otrdienās un piektdienās

1 reizi mēnesī – 9. datumā

 
 1. Sagatavotais produkts sastāv no 4 atsevišķām datu kopām (sk. 2. att.):

 2.1. lapas augšējā kreisajā stūrī ir faktiski novērotā informācija par esošo nedēļu un iepriekšējām 4 kalendārajām nedēļām (uz balta fona), kur par katru diennakti pieejama sekojoša informācija:

novērotā diennakts minimālā gaisa temperatūra,

novērotā diennakts maksimālā gaisa temperatūra,

novērotā diennakts vidējā gaisa temperatūra (sarēķināta no ik stundas vidējās gaisa temperatūras mērījumiem). Balstoties uz šo informāciju ir sarēķināta arī katras nedēļas vidējā gaisa temperatūra;

2. att. Ieskats trīs mēnešu prognozē – informācija pirmajām 2 nedēļām (sk. arī pievienoto failu, kas satur pilnu informāciju visam periodam)

2.2.. lapas kreisajā pusē uz leju zem novērojumu informācijas uz zilā fona seko visu atbilstošo 2.1. punktā aprakstīto parametru prognozes līdz pat trim mēnešiem uz priekšu. Arī katras esošās dienas informācija tiek atjaunota regulāri, ņemot vērā gan ik stundas novērojumu datus, gan arī jaunākās prognozes;

2.3. Pa labi nākamā datu kopa uz dzeltenā fona klimatiskie dati – LVĢMC uzkrātā ilggadējā novērojumu informācija, no kuras ir aprēķināti sekojoši parametri:

 • Ilggadējā diennakts vidējā minimālā temperatūra,
 • Ilggadējā diennakts vidējā maksimālā temperatūra,
 • Ilggadējā diennakts vidējā gaisa temperatūra jeb diennakts temperatūra norma,
 • Nedēļas vidējā temperatūra jeb norma, kas sarēķināta ņemot vērā ilggadējo diennakts vidējo gaisa temperatūru;

2.4.Lapas labajā pusē uz rozā krāsas fona prognozes periodam ir parādīts varbūtības sadalījums – kāda ir varbūtība, ka diennakts vidējā gaisa temperatūra būs +/- 2 grādu robežās ap normu (sk. 2.3.3.), vairāk nekā 2 grādus zem vai virs normas. Pagājušajam laika periodam ir atzīmēts, vai novērotā gaisa temperatūra ir bijusi +/- 2 grādu robežās ap normu, vai arī ievērojami (vairāk nekā 2 grādus) zem / virs normas. Tas ļauj izvērtēt, vai novērotais / prognozētais temperatūras sadalījums ir tāds, kas visbiežāk tiek novērots attiecīgajā sezonā, vai arī ir novērotas / prognozētas vērtības, kas nav ierastas attiecīgai sezonai.

2.5.Atbilstošā informācija tiek vizualizēta arī grafika formā (3. att.) – fonā ar gaiši zaļu tievu līniju ir atzīmēta temperatūras norma, un pelēki zilos toņos uz augšu un uz leju no tās ir iekrāsots temperatūras intervāls starp ilggadējā diennakts vidējo minimālo un maksimālo temperatūru (sk. 2.3.). Tā tiek atzīmēts temperatūru diapazons, kāds raksturīgs konkrētajai sezonai.

Ar tumšāk zaļu biezāku līniju ir atzīmēta novērotā / prognozētā diennakts vidējā gaisa temperatūra; ar sarkanu līniju ir atzīmēta novērotā / prognozētā diennakts maksimālā gaisa temperatūra, bet ar zilu līniju - novērotā / prognozētā diennakts minimālā gaisa temperatūra. Intervāls starp tām ir iekrāsots sarkanā krāsā.

Ja zilajā un sarkanajā krāsā iekrāsotie gaisa temperatūras diapazoni pārklājas – novērotā / prognozētā gaisa temperatūra ir tuva normai, ja sarkanais temperatūras diapazons ir virs zilā - novērotā / prognozētā gaisa temperatūra ir ievērojami virs normas un otrādi.

 1. Grafiski ir pieejama arī informācija, kas parāda diennakts vidējās gaisa temperatūras varbūtības sadalījumu procentos (4. att.).

Gaisa temperatūras novērojumi

 

 

 

Apkures grādu dienu indekss

 

Ja Jums ir radusies interese par kādu no šiem pakalpojumiem, tad lūdzam Jūs rakstīt uz e-pastu: klientu.serviss@lvgmc.lv vai zvanīt pa Tālr.Nr.: 67032020; 67032620; 67032669 un mūsu Klientu apkalpošanas daļas speciālisti Jums sagatavos šī pakalpojuma specializētu piedāvājumu!