Palīgmateriāls "Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP regulu"

LVĢMC ir iespējams iegādāties maksas palīgmateriālu "Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP regulu".

Palīgmateriālā ir apkopotas CLP regulā (EK) Nr. 1272/2008 minētās bīstamības klases ar to atbilstošajām kategorijām un kodiem, piktogrammām, signālvārdiem, bīstamības kodiem un apzīmējumiem. Iekļauts arī informācijas apkopojums par CLP regulas piktogrammām un bīstamības klasēm (skat. piemēru zemāk). Palīgmateriāls iekļauj pēdējos CLP regulas grozījumus (ES) Nr. 2016/918 (8 ATP)

Palīgmateriāls ir pieejams ērtā formātā - salocīts A3 formāts, kas ir apdrukāts uz izturīga papīra no abām pusēm un pārlocīts uz pusēm (lasāms kā grāmata).

Lai varētu iegādāties palīgmateriālu, lūgums aizpildīt informācijas pieprasījuma formu online.

Palīgmateriāla cena pieejama pakalpojumu katalogā.

Papildu informāciju par palīgmateriālu var saņemt REACH un CLP palīdzības dienestā, sūtot e-pastu uz reach@lvgmc.lv vai zvanot pa tālruni 67032027.