CWPharma

* Tā ir jauna veida vides piesārņojuma problēma

* Vides piesārņojumu var samazināt, attīstot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģijas, sakārtojot veco medikamentu savākšanas sistēmas, kā arī izvēloties videi draudzīgākus medikamentus

Latvijas ūdeņos konstatētas daudzas farmaceitiskās vielas, arī kofeīns

CWPharma jeb pētīs farmaceitisko vielu klātbūtni Baltijas jūrā