ĢEOLOĢISKO URBUMU SERŽU PARAUGU UN INFORMĀCIJAS UZGLABĀŠANAS UN PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANA

Projekta Nr. 1-08/ 339 / 2018

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu ir uzsācis projekta Nr. 1-08/ 339 / 2018 “Ģeoloģisko urbumu seržu paraugu un informācijas uzglabāšanas un pieejamības uzlabošana” realizāciju.

Urbumu seržu glabātavā Gardenē apkopots aptuveni 50 gadu ilgā laika posmā iegūtais iežu materiāls ģeoloģiskās urbšanas darbu rezultātā – ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās kartēšanas un izpētes darbu rezultātā. Tai skaitā tiek glabātas urbumu serdes, kas iegūtas naftas struktūru meklēšanas un izpētes darbu rezultātā, kā arī kristāliskā pamatklintāja kartēšanas rezultātā līdz gandrīz 2 km dziļumam no zemes virsmas. Urbumu seržu glabātavā atrodas 479 urbumu serdes ar kopējo garumu ap 60 000 m, kas izvietotas aptuveni 12 700 kastēs. Šobrīd urbumu seržu kastes izvietotas angārā Gardenē, kas sadalīts vairākās telpās, ar kopējo platību aptuveni 3 300 m2.

Projekta mērķis ir uzlabot urbumu seržu paraugu un informācijas uzglabāšanu un pieejamību urbumu seržu glabātavā un digitāli.

Projekta īstenošanas laikā paredzētas šādas aktivitātes:

  • Urbumu un urbumu seržu informācijas analīze (digitāli un apsekojot urbumu seržu glabātavu) un urbumu seržu klasifikācija izvietojuma plāna izstrādei. Valsts ģeoloģijas fonda pārskatu analīze urbumu identifikācijas parametru precizēšanai vai atjaunošanai;
  • Urbumu seržu kastu pārvietošana atbilstoši izstrādātajai klasifikācijai, iežu paraugu pārvietošana jaunās kastēs pēc nepieciešamības;
  • Etiķešu ar urbumu seržu identifikācijas parametriem izveide un izvietošana uz urbumu kastēm;
  • Urbumu seržu izvietojuma plāna izstrāde un elektroniskā urbumu seržu kataloga aktualizēšana.

Projekta gaitā sasniedzamie rezultāti, lai nodrošinātu informācijas saglabāšanu, tās pieejamību un atlasi vides kvalitātes pētījumiem:

  • Urbumu informācija pārskatīta un klasificēta;
  • Urbumu serdes urbumu seržu glabātavā sistematizētas – urbumu seržu kastes pārvietotas atbilstoši izstrādātajai klasifikācijai, pēc nepieciešamības jaunās kastēs pārvietoti urbumu seržu paraugi, no jauna izveidotas un uz urbumu kastēm izvietotas etiķetes;
  • Nodrošināta urbumu seržu pieejamība glabātavā un urbumu seržu informācijas elektroniska atlase – izstrādāts aktuālais glabātavā esošo seržu izvietojuma plāns un urbumu seržu elektroniskais katalogs.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. septembrim.

Projekta finansējuma apjoms ir 65 190,00 EUR.

PROJEKTU FINANSĒ LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS.