BECOSI

Projekta Nr.CB31 „Piesārņoto vietu standartizēšana” (BECOSI) mērķis ir veidot videi draudzīgāku un veselīgāku reģionu Baltijas jūras valstu teritorijās, samazinot vides, veselības un ekonomiskos riskus, ko rada piesārņotās vietas. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības struktūrfondu palīdzību, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2007.-2013. gadam ietvaros. Projekta īstenošanas periods: 2010.gada 1.decembris – 2013.gada 30.novembris.

Projekta ietvaros LVĢMC veica apsekojumu un sākotnējo izpēti Cēsīs potenciāli piesārņotajā teritorijā, sīkāks apraksts dots preses relīzē.

2011_10_Cesis_paraugosanas_preses_relize

Preses relīze par semināru "Piesārņojuma riska novērtēšana" 13.11.2012.

Informatīvais materiāls par piesārņotām vietām Latvijā (2012.g.)

BECOSI projekta ietvaros izveidota Latvijas Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu karte (04.2013.)

BECOSI projekta ietvaros ir sagatavota Rokasgrāmata notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā