EMODnet-Geology

Projekts Nr.

EASME/EMFF/2016/1.3.1.2 - Lot 1/SI2.750862 (“OPERATION, DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF A EUROPEAN MARINE OBSERVATION AND DATA NETWORK”)

Eiropas Jūras novērojumu un datu tīkls (EMODnet) ir izveidots ar mērķi apkopot un harmonizēt Eiropas jūru

  • ģeoloģijas,
  • ķīmijas,
  • bioloģijas,
  • fizikas,
  • batimetrijas,
  • jūras biotopu,
  • cilvēka darbības un
  • piekrastes kartēšanas datus,

izveidojot vienotu Eiropas jūru digitālo karti. Projekta ietvaros ir izveidota interneta vietne, kur apkopotie dati ir pieejami ikvienam lietotājam: http://www.emodnet.eu/geoviewer/#!/

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) ir viens no projekta EMODnet-Geology partneriem, kas ir iesaistījies kopš projekta sagatavošanas kārtas (no 2009. gada) un sniedz datus par Baltijas jūras baseina ģeoloģiju Latvijas teritoriālajā zonā.

Projekta EMODnet-Geology sagatavošanas un otrajā kārtā LVĢMC ģeologi sagatavojuši Baltijas jūras baseina Latvijas teritoriālās zonas nogulumu karti, kvartāra nogulumu karti, pamatiežu karti un derīgo izrakteņu karti mērogā 1:1 000 000 un 1:250 000.

Projekta otrās kārtas rezultāti prezentēti 10. Baltijas jūras zinātnes kongresā, kas notika Rīgā, 2015. gada 15.-19. jūnijā.

Šobrīd norisinās projekta trešā kārta (2017.-2019. gadam), kuras galvenais mērķis ir publicēt seismiskos un urbumu datus, metadatus un jūras ģeoloģiskos datus mērogā 1:100 000 vai detalizētākā.

Vairāk informācijas EMODnet-Geology projekta mājas lapā: http://www.emodnet-geology.eu/

Projekta koordinators – Somijas ģeoloģijas dienests (Geological Survey of Finland – GTK).

Projektu finansē – Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra/Eiropas Komisija (EASME/EC).