EMODnet-Geology

Eiropas Jūras novērojumu un datu tīkla – EMODnet (The European Marine Observation and Data Network) projekts

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) ir iesaistījies EMODnet projekta ceturtajā kārtā (ģeoloģijas tematiskajā darba grupā – EMODnet-Geology). LVĢMC ir projekta partneris kopš tā pirmās jeb sagatavošanas kārtas (no 2009. gada), un LVĢMC uzdevums ir sniegt datus par Baltijas jūras baseina ģeoloģiju Latvijas teritoriālajā zonā. Projekta EMODnet-Geology ceturtajā kārtā ir iesaistījušās 43 organizācijas un institūcijas, no kurām lielākoties ir valstu ģeoloģijas dienesti.

Projekta mērķis un LVĢMC sagatavotie dati

EMODnet projekta mērķis ir apkopot un harmonizēt Eiropas jūru (ģeoloģijas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas, batimetrijas, jūras biotopu, cilvēka darbības un piekrastes kartēšanas) datus, izveidojot vienotu Eiropas jūru digitālo karti. Projekta ietvaros izveidotais datu tīkls piedāvā bez maksas lejuplādēt šos datus vai izmantot brīvi pieejamos karšu servisus.

EMODnet-Geology projekta ietvaros izstrādātie datu produkti: nogulumu veidi (sea-bed substrate), nogulumu uzkrāšanās ātrumi (sediment accumulation rate), jūras ģeoloģija: litoloģija un stratigrāfija (sea-floor geology), ģeoloģiskie notikumi un to iespējamība (geological events and probabilities), derīgie izrakteņi (mineral occurences), zemūdens ainavas un reljefa formas (submerged landscapes).

LVĢMC speciālisti dažāda mēroga detalizācijā ir sagatavojuši šādus ģeoloģijas datus: jūras baseina nogulumi un nogulumu uzkrāšanās ātrumi, jūras ģeoloģija (kvartāra nogulumi un pamatieži), jūras ģeomorfoloģija, derīgie izrakteņi, jūras zemūdens ainavas un reljefa formas, urbumi un seismisko profilu līnijas.

Jūras ģeoloģisko datu slāņu sagatavošanai izmantoti Valsts ģeoloģijas fondā esošie jūras ģeoloģiskās kartēšanas un ģeoloģisko izpēšu darbu materiāli. Ģeoloģijas datu oriģinālā klasifikācija pielāgota EMODnet-Geology izstrādātajai klasifikācijai un INSPIRE ģeoloģisko datu standartiem.

Dažādās projekta kārtās jūras ģeoloģiskie dati apkopoti mērogā 1:1 000 000, 1:250 000 un 1:100 000.

Projekta EMODnet-Geology ceturtās kārtas uzdevumi:

  1. Iepriekšējā projekta kārtā iesniegto datu atjaunošana un papildināšana, tajā skaitā ģeogrāfiski paplašinot projekta teritoriju un iesaistot organizācijas no Kaspijas jūras reģiona.
  2. Iesniegto datu harmonizācija, ņemot vērā dažādo datu mērogu (mērogā 1:100 000 un detālāk).
  3. Datu produktu un tīkla karšu servisu (WMS un WFS) sagatavošana un publicēšana vienotajā Eiropas jūru digitālajā kartē atbilstoši atvērto datu pamatprincipiem.

Papildu informācija par projekta ceturtās kārtas EMODnet-Geology

Projekta Nr.: EASME/EMFF/2018/1.3.1.8/Lot 1/SI2.811048 (European Marine Observation and Data Network (EMODnet) - Geology)

Projekta koordinators: Somijas ģeoloģijas dienests (Geological Survey of Finland – GTK)

Projekta ilgums: 24 mēneši (26.09.2019. – 25.09.2021.)

Kopējais EMODnet-Geology ceturtās kārtas finansējums: 1.77 milj. EUR, ko finansē Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra/Eiropas Komisija (EASME/EC)

EMODnet projekta mājas lapa: http://www.emodnet.eu/

EMODnet-Geology mājas lapa: https://www.emodnet-geology.eu/

 

LVĢMC ģeologi sniedz informāciju Eiropas jūru digitālās kartes izveidošanai