INSURE

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piedalās projektā “Inovatīva, ilgtspējīga sanācija” (INSURE - Innovative Sustainable Remediation”)

 

Projekta mērķis - uzlabot un palielināt piesārņoto vietu sanāciju, tādējādi samazinot bīstamo vielu nokļūšanu Baltijas jūrā.

Piesārņotās vietas, kas satur bīstamas vielas, apdraud vidi visās valstīs, kas atrodas pie Baltijas jūras. Piesārņojuma veids un izcelsme atšķiras dažādās valstīs, tomēr tiek uzskatīts, ka tas nāk no vecām rūpnīcām, militārām bāzēm vai citām piesārņotām vietām. Visu projektā iesaistīto valstu uzdevums ir iegūt labākas zināšanas par problēmas risināšanu. Katram no projekta partneriem ir unikāla pieredze, zināšanas un kompetence, ko apvienojot var atrast jaunus un inovatīvus risinājumus piesārņoto vietu attīrīšanā.

Projekta rezultātā piesārņotajās vietās jāsamazina bīstamo vielu ietekme uz vidi. Samazinot noplūdi no piesārņotajām vietām pazemes un virszemes ūdeņos, tiks samazināta arī bīstamo vielu ieplūde Baltijas jūrā. Rezultāti tiks sasniegti trijās projekta tēmās: ilgtspējīga sanācija, vadības metodes un inovatīvi tehniskie risinājumi.  Visi trīs projekta posmi sekmēs rezultātu sasniegšanu, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu ieplūdi Baltijas jūrā.

 

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” galvenie uzdevumi projektā:

  • jaunas datu bāzes izveide par piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām. Datu bāzes forma būs lietotājiem draudzīga un informācija būs viegli atjaunojama;
  • mobilās aplikācijas izveidošana; mobilā aplikācija sniegs lietotājiem piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu precīzu atrašanos;
  • gruntsūdeņu piesārņojuma modeļa ieviešana.

Projekta INSURE vadošais partneris ir Esterjētlandes reģionālā pašvaldība. Projekta partneri ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Motala pašvaldība (Zviedrija), Populus group Oy (Somija), Helsinku universitāte (Somija), Vidzemes plānošanas reģions un Valmieras pilsētas pašvaldība.

 

Aktuāli:

Projekta ietvaros ir izveidota jauna Latvijas Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu datu bāze. Dati no vecās datu bāzes ir pārnesti uz jauno informācijas sistēmu. Datu bāzes publiska versija ir pieejama šeit.

Projekta ietvaros ir sagatavota rokasgrāmata par piesārņojuma robežvērtībām Latvijā un Zviedrijā. Kā arī veikts robežvertību salīdzinājums pa visu pasauli.

Projekta ietvaros (2017.g. augusts - novembris) ir sagatvota atskaite par mazuta īpašībām.

Projekta ietvaros sagatavota brošūra par piesārņojumu.

Projekta ietvaros sagatavota atskaite par modelēšanas darbiem pazemes un virszemes ūdeņiem.

Projekta kopējais budžets EUR 1 906 751, ko līdzfinansē Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma. Projektu īsteno no 2015.gada 1. septembra līdz 2019.gada 31.augustam.

Projekta mājas lapa

Projekta 1.biļetens

Projekta 2.biļetens

Projekta 3.biļetens

Projekta 4.biļetens