Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu inventarizācija

Eiropas Komisijas finansētais projekts Nr.50303.2010.001-2010.563 "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu inventarizācija" EUROSTAT grantu aktivitātē „Ūdens resursu, ūdens izmantošanas un notekūdeņu attīrīšanas statistika” ir pabeigts. Projekta īstenošanas periods: 2011.gada 1.janvāris – 2012. gada 30. jūnijs.

Projekta mērķis bija uzlabot statistisko ticamību valsts statistikas pārskatā „2-ūdens. Pārskats par ūdens lietošanu” iekļautajiem datiem. Projekta ieviešanas rezultātā tika veikta plaša ūdens novadīšanas un piesārņojuma datu kvalitātes kontrole, kā arī konstatētas nepilnības notekūdeņu attīrīšanas iekārtu identifikācijās laika periodā no 2006.-2010.gadam. Pamanītās kļūdas un nepilnības tika apkopotas un nosūtītas Valsts Vides dienestam kā atbildīgajai institūcijai tālākai apstrādei.