Virszemes ūdens un hidroloģiskā monitoringa pilnveidošana Kurzemes reģionā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām

Projekts “Virszemes ūdens un hidroloģiskā monitoringa pilnveidošana Kurzemes reģionā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām ”. Projekta mērķis pilnveidot hidroloģisko un virszemes ūdens kvalitātes monitoringu Kurzemes reģionā. Projekta ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes:

  • virszemes ūdeņu un hidroloģiskā monitoringa aparatūras iegāde;
  • virszemes ūdeņu un hidroloģiskā monitoringa staciju ierīkošana un modernizācija;
  • Mobilo laboratoriju virszemes ūdens paraugu ņemšanai un ūdensobjektu hidroloģiskā stāvokļa novērtēšanai iegāde..

Pēc pirmo divu aktivitāšu ieviešanas hidroloģiskā monitoringa tīklā uzlaboti virszemes ūdens līmeņa, temperatūras un caurplūduma mērījumi un virszemes ūdens noteces kvalitatīvai aprēķināšanai nokrišņu daudzuma mērījumi.

Virszemes ūdens kvalitātes monitoringa pilnveidošanai trešās aktivitātes ietvaros iegādātas mobilās laboratorijas ar paraugošanai un lauku mērījumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu.

Projekts realizēts 2011.gada beigās. Projekts realizēts ar ES KF līdzfinansējumu.