Ūdens objekti bez robežām (WBWB)

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  uzsāk dalību projektā WBWB (“Ūdens objekti bez robežām” / “Water bodies without borders”), kas tiek īstenots Interreg V−A Igaunijas−Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. − 2020.gadam ietvaros.

Projekta mērķis ir īstenot ciešu sadarbību starp upju baseinu apsaimniekošanas plānošanā iesaistītajām Igaunijas un Latvijas iestādēm, lai uzlabotu kopējo ūdens objektu apsaimniekošanas efektivitāti Gaujas un Salacas upju baseinos.

Projekta galvenās aktivitātes:

 1. Gaujas un Salacas upju baseinos esošo ūdens objektu novērtējumi (kvalitāte, slodzes, ekoloģiskais caurplūdums);
 2. Gaujas un Salacas upju baseinu kopīgā rīcības plāna izstrāde;
 3. Gaujas un Salacas upju baseinu kopīgās monitoringa programmas izstrāde;
 4. Projekta vadība un komunikācija, iesaistot mērķa grupas.

Projekta partneri:

 • Igaunijas Vides pētījumu centrs (vadošais partneris, Eesti Keskkonnauuringut e Keskus OÜ) – EE
 • Igaunijas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium) – EE
 • Igaunijas Vides pārvalde (Keskkonnaamet) – EE
 • Igaunijas Vides aģentūra (Keskkonnaagentuur) – EE
 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs – LV
 • SIA "AKTIIVS" – LV
 • Burtnieku novada pašvaldība – LV

Projekta ietvaros ir sagatavots pārrobežu ūdensobjektu raksturojums.

Projekta rezultāti ieinteresētajām pusēm tika demonstrēti 23.janvārī Matīšos, un prezentācijas no pasākuma ir pieejamas šeit.

Projekta rezultātā projekta teritorijai - Salacas baseinam un daļai no Gaujas baseina - ir sagatavots kopīgs Rīcības plāns un Monitoringa plāns.

WBWB projektu finansē Interreg V - A Igaunijas - Latvijas programma 2014. - 2020. gadam.

Kopējais projekta finansējums ir 410 256 EUR, tai skaitā Interreg V - A Igaunijas –Latvijas programmas 2014. - 2020. gadam finansējums 348 717,60 EUR un partneru finansējums 61 538,40 EUR.

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.03.2018. - 29.02.2020.)

 

Projekta koordinatore: Linda Fībiga (linda.fibiga@lvgmc.lv), tālr. +371 67770027

Projekta vadītāja: Tiia Kaar (tiia.kaar@klab.ee)

Projekta mājas lapa: www.wbwb.eu

 

Informācija par Interreg V-A Igaunijas – Latvijas programmu 2014.–2020. gadam www.estlat.eu

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.