Izsoles

Nomas tiesību rakstiska izsole par kustamo īpašumu :

Transporta tehnikas vienībām: automašīna kravas VOLVO FM13 66R (reģ nr. GO4302), inv. Nr.17000006; iekrāvējs frontālais VOLVO L90F (reģ.nr. T1356LH), inv. Nr.17000008; buldozers CASE 1850K LGP, inv. Nr.17000009; traktors CASE 580 SUPER R, inv. Nr.17000010; auto piekabe HUMBAUR TREILERIS HTD 308525-3A (reģ.nr.H5041), inv. Nr.17000014

Sludinājums par nomas tiesību izsoli

Rakstiskas izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Lēmums

 

Kustamas mantas atsavināšanas rakstiska izsole:

Transporta līdzeklis KRONE SD (piekabe), V.reģ.nr.SD-1611.

Sludinājums

Rakstiskas izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

Pirkuma līguma projekts

2018.gada 27.decembrī noslēdzās rakstveida kustamās mantas izsole. Ar 2019.gada 8.janvāra Valdes lēmumu Nr.1 (prot. Nr.01/2019, 1.p) Par VSIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” rīkotās izsoles ‘’Kustamās mantas Piekabes Krone SD atsavināšana” rezultātu apstiprināšanu nolemts apstiprināt izsoles rezultātus – nosolītā cena EUR 3575,00, nosolītājs – Akciju sabiedrība BAO, reģ. Nr.40003320069.