Izsoles

Nekustamā īpašuma atsavināšanas rakstiska izsole:

Nekustamais īpašums “Ustupji” Bērzes pagasts, Dobeles novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6478 001 0097)

Sludinājums

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

Novērtējums

Izsoles pirkuma līgums nek. īpaš. atsavināšanai

 

Nekustamā īpašuma atsavināšanas rakstiska izsole:

Nekustamais īpašums Vēju ielā 14, Mērsragā, Mērsraga novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8878 003 0296)

Sludinājums

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

Novērtējums

Izsoles pirkuma līgums nek. īpaš. atsavināšanai

 

Nekustamā īpašuma atsavināšanas rakstiska izsole:

Nekustamais īpašums “Lāči” Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6478 001 0097)

Sludinājums

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

Novērtējums

Izsoles pirkuma līgums nek. īpaš. atsavināšanai

 

Nekustamā īpašuma atsavināšanas rakstiska izsole:

Nekustamais īpašums Ošu ielā 5, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 1300 508 6601)

Sludinājums

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

Novērtējums

Izsoles pirkuma līgums nek. īpaš. atsavināšanai

 

Nekustamā īpašuma atsavināšanas rakstiska izsole:

Nekustamais īpašums Lauku ielā 5, Ainaži, Salacgrīvas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6605 501 0008)

Sludinājums

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

Novērtējums

Izsoles pirkuma līgums nek. īpaš. atsavināšanai

Izsoles piedāvājumu atvēršanas protokols

 

Nomas tiesību rakstiska izsole par kustamo īpašumu :

Transporta tehnikas vienībām: automašīna kravas VOLVO FM13 66R (reģ nr. GO4302), inv. Nr.17000006; iekrāvējs frontālais VOLVO L90F (reģ.nr. T1356LH), inv. Nr.17000008; buldozers CASE 1850K LGP, inv. Nr.17000009; traktors CASE 580 SUPER R, inv. Nr.17000010; auto piekabe HUMBAUR TREILERIS HTD 308525-3A (reģ.nr.H5041), inv. Nr.17000014

Sludinājums par nomas tiesību izsoli

Rakstiskas izsoles nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Lēmums

 

Kustamas mantas atsavināšanas rakstiska izsole:

Transporta līdzeklis KRONE SD (piekabe), V.reģ.nr.SD-1611.

Sludinājums

Rakstiskas izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

Pirkuma līguma projekts

2018.gada 27.decembrī noslēdzās rakstveida kustamās mantas izsole. Ar 2019.gada 8.janvāra Valdes lēmumu Nr.1 (prot. Nr.01/2019, 1.p) Par VSIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” rīkotās izsoles ‘’Kustamās mantas Piekabes Krone SD atsavināšana” rezultātu apstiprināšanu nolemts apstiprināt izsoles rezultātus – nosolītā cena EUR 3575,00, nosolītājs – Akciju sabiedrība BAO, reģ. Nr.40003320069.