Izsoles

Nekustamā īpašuma atsavināšanas rakstiska izsole:

Nekustamais īpašums Ošu ielā 5, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 1300 508 6601)

Sludinājums

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē

Novērtējums

Izsoles pirkuma līgums nek. īpaš. atsavināšanai