Kvalitātes vadības sistēma

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2015. Šis sasniegums ir VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu.


Atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes ir vitāli nepieciešama ikviena uzņēmuma turpmākai izaugsmei jebkurā darbības nozarē. VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ir demonstrējusi savu tiekšanos pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot sertifikāciju.


Bureau Veritas tika izvēlēts par VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" partneri sertifikācijas procesā.

Kvalitātes politika 2018

Energopārvaldības politika