Par centru

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" reģistrēta komercreģistrā 07.07.2009.

Centra mērķi:

  • vides informācijas apkopošana, uzkrāšana un sniegšana sabiedrībai un valsts un pašvaldību institūcijām;
  • vides monitoringa veikšana;
  • zemes dzīļu resursu apzināšana un izvērtēšana;
  • valstij piederošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objektu apsaimniekošana;
  • radioaktīvo atkritumu un kodolobjektu droša apsaimniekošana;
  • piedalīties valsts politikas īstenošanā ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, ūdens un gaisa kvalitātes, pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes un radioaktīvo un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Centra uzdevumi noteikti ar MK rīkojumu Nr. 448 no 01.07.2009   "Par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" dibināšanu.