Peldūdens kvalitātes analīzes

Peldūdens kvalitātes analīzes

Drošas un kvalitatīvas peldvietas nepieciešamība ir svarīga ikvienam, kas rūpējas par savu un apkārtējo veselību, kā arī veicina veselīgu dzīvesveidu. LVĢMC piedāvā veikt peldūdens kvalitātes analīzes Jums intersējošajās peldvietās, kurās ūdens kvalitātes pārbaudes netiek veiktas par valsts budžeta līdzekļiem.

Peldūdens kvalitātes analīzēs nosaka zarnu enterokoku skaitu, Koliformu baktērija (E.coli), izšķīdušā skābekļa daudzumu paraugā, kā arī veic peldvietu ūdens vizuālos novērojumus. Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski, gan vizuāli novērtējot peldvietu, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem:

  • netipiska ūdens krāsa;
  • virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas);
  • peldoši un citi atkritumi ūdenī;
  • naftas produkti;
  • fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida savairošanās.

Peldvietas ūdens kvalitātes novērtēšana tiek veikta divos etapos:

  • Operatīvais novērtējums pēc katras paraugu ņemšanas reizes;
  • Ilglaicīgās kvalitātes novērtējums pēc pēdējo 4 peldsezonu visiem datiem;
  • Pēc laboratorijas mikrobioloģisko analīžu un vizuālo novērojumu rezultātiem.

Ūdens paraugu ņemšanu, lai veiktu analīzes, sākot no maija vidus līdz septembra vidum, parasti nodrošina reizi mēnesī. Biežāk tiek veiktas analīzes tad, ja konstatēta kāda neatbilstība rādītājiem. Ūdens paraugos pēta divus mikrobioloģiskus rādītājus - E. Coli un zarnu enterokoki ir indikatoru organismi, kuri liecina par iespējamu fekālo notekūdeņu klātbūtni.

Šī pakalpojuma izmaksas ir sākot no 25.42 Eur +PVN par vienu parauga ņemšanas reizi.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumu sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv

Vēlam Jums drošu un patīkamu atpūtu!