Piedāvās rīku, lai uzņēmēji varētu aprēķināt minerālmēslu postošo ietekmi uz Baltijas jūru

2019. gada 13. septembrī, Rīgā LVĢMC organizēja projekta “Integrēta slāpekļa pārvaldības sistēma Rīgas jūras līcim” (GURINIMAS) noslēguma konferenci, kurā tika prezentēts virtuāls rīks, kas uzņēmējiem un lauksaimniekiem palīdzēs izprast slāpekļa apriti, kā arī savā saimniecībā radīto slāpekļa apjomu.

Barības vielām, pie kurām pieder arī slāpekli saturoši minerālmēsli, ieplūstot ūdenstilpēs, tiek izraisīta pārmērīgu dažu sugu aļģu augšana, jūras vides degradēšanās un ūdenstilpju aizaugšana. Visvairāk sabiedrības uzmanības tiek pievērsts zilaļģēm, jo tās, savairojoties lielos daudzumos, izraisa ūdens ziedēšanu un arī saindē ūdeni ar saviem toksīniem.

Konferences dalībnieki iepazinās ar slāpekļa plūsmas analīzi starp ekonomiskajiem, mājsaimniecības un dabiskās vides sektoriem Latvijā, secinot, ka nozīmīgākā slāpekļa plūsma uz tā dēvētajiem dabas ūdeņiem nāk no pārrobežu avotiem un lauksaimniecības sektora.

Noslēguma konferencē kā viesis ar galveno runu uzstājās Orhūsas universitātes (Aarhus University, Denmark) profesors Brian Kronvang, kas dalībniekus iepazīstināja ar situāciju Dānijā, kā tiek realizēta slāpekļa piesārņojuma samazināšana no lauksaimniecības sektora, un ar to, kas ir mainījies pieejā un likumdošanā pēdējo 30 gadu laikā. Ar prezentāciju varat iepazīties to lejuplādējot no zemāk esošās hipersaites.

Projekta GURINIMAS mērķis bija izstrādāt metodoloģiju, veikt slāpekļa cikla inventarizāciju un to saimnieciskās darbības sektoru noteikšana, kuri visvairāk ietekmē slāpekļa plūsmu uz Rīgas jūras līci, kā arī izstrādāt integrētu pieeju slāpekļa piesārņojuma samazināšanai dažādos tautsaimniecības sektoros.

Viens no projekta gaidītākajiem rezultātiem ir GURINIMAS virtuālais rīks, kas šobrīd ir pieejams lejupielādei, taču drīzumā būs izmantojams arī kā tiešsaistes rīks. Šobrīd rīks ir pieejams šeit.  

GURINIMAS projektu finansē Interreg V-A Igaunijas – Latvijas programma 2014. - 2020. gadam. Plašāka informācija par projektu http://www.envir.ee/en/news-goals-activities/protection-marine-environment/gurinimas--

Final_conference_13_09_2019_agenda

GURINIMAS_tool

Kronvang_Riga_september_2019_conf_final

Methodology

overview_of_Project_13_09_19

Presentation_State_GoR

Recommendations_GURINIMAS_13092019

Results_comparison_EE LV_Gurinimas