Projekta uzsākšanas sanāksme

Notikusi projekta ECOFLOW uzsākšanas sanāksme

2017. gada 25. aprīlī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC) notika projekta ECOFLOW (Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos) uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās projekta partneru no LVĢMC, Lietuvas Enerģētikas institūta (LEI) un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR.

Sanāksmi iesāka LVĢMC valdes priekšsēdētājs Kristaps Treimanis, uzsverot, ka šis projekts ir nozīmīgs visām iesaistītajām pusēm. Tā realizēšana nodrošinās zinātnisko un metodoloģisko pienesumu Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos.

Sanāksmes laikā projekta vadošais partneris LVĢMC projekta partnerus iepazīstināja ar vispārīgiem nosacījumiem projekta ieviešanā. Tika diskutēts par projekta norisi, lauka darbu apmācībām, plānotajiem rezultātiem, to īstenošanu un darbu paveikšanas termiņiem.

ECOFLOW partneri – LEI un BIOR – sniedza informāciju par savu institūciju darbu un uzdevumiem, kā arī iepazīstināja ar projekta  ekspertiem.

Sanāksmē piedalījās  astoņi eksperti no LVĢMC, astoņi eksperti no LEI un trīs eksperti no BIOR.

ECOFLOW projektu finansē Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

www.latlit.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.