Radioaktīvā viela, kas rodas zemes dzīlēs, Latvijā sastopama normas robežās

Šogad VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) veica nozīmīgu Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu, lai noteiktu radioaktīvās vielas radona koncentrāciju dzeramajā ūdenī visā Latvijas teritorijā. Pētījumā secināts, ka radona koncentrācija it visur Latvijā ir normas robežāsno 0.1 līdz 21.7 Bq/l. Lielākā koncentrācija 40 Bq/l tika konstatēta Madlienā. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām pieļaujamais radona līmenis dzeramajā ūdenī ir 100 Bq/l.

Latvijas Vides aizsardzības fonds pērnā gada nogalē pieņēma lēmumu finansēt projektu “Radioaktīvo vielu novērtējums vidē”. Projekta mērķis, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos grozījumus normatīvajos aktos par dzeramo ūdeni, novērtēt situāciju attiecībā uz radona koncentrāciju dzeramajā ūdenī Latvijā. Eiropas Savienības direktīvas paredz, ka katrai dalībvalstij ir regulāri jāveic radioaktīvo vielu monitorings. To var neveikt, ja ir padziļināti apsekota situācija, un secināts, ka problēmu ar paaugstinātu radioaktivitātes līmeni nav.

Projekta ietvaros apsekojot lielākos ūdens apgādes uzņēmumus visā Latvijā, gada garumā tika ievākti un analizēti ūdens paraugi. Pētījumā secināts, ka radona koncentrācija it visur Latvijā ir normas robežās, taču iegūtie rezultāti tiks izvērtēti un lemts par turpmāko rīcību - vai vajadzēs šajās vietās veikt monitoringu.

Anta Jantone, LVĢMC Informācijas analīzes daļas vadītāja: “Viens no galvenajiem radona avotiem ir zemes dzīles. Konkrētās teritorijas ģeoloģiskā uzbūve nosaka risku radona paaugstinātai koncentrācijai, kas var apdraudēt arī cilvēku. Dabiski radons rodas no kristāliskā pamatklintāja iežiem vai nogulumiežiem, piemēram, māla. Tas ir iežos esošā urāna sabrukšanas ķēdes produkts. Tie ir dabiski procesi, kas rodas dabiskā veidā. Kādas ir iespējas radiācijai no zemes dzīlēm nonākt līdz augšējiem slāņiem, ir atkarīgs no zemes garozas plaisām. Līdzko tiek veikts jauns dzeramā ūdens ieguves urbums, radona līmenis ir jānovērtē arī Latvijā, jārēķinās, ka zemes uzbūve dažādās vietās ir atšķirīga un urbumi iet dažādos dziļumos. Lielāka iespējamība, ka augstāks radona līmenis būs dziļākā urbumā.

Nekaitīguma robežvērtība dzeramajā ūdenī, kas ES ir noteikta 100 Bq/l, nav pārsniegta nevienā no ņemtajiem paraugiem Latvijā. Visaugstākais radona līmenis - 40 Bq/l - konstatēts Madlienā. Citur caurmēra maksimums ir 21 Bq/l. Šajā pētījumā LVĢMC ieguva rezultātu, bet neanalizēja situāciju, kādēļ attiecīgajā vietā rādītāji ir tieši tādi, kā ir un kas tos ietekmē.

Paralēli šim pētījumam LVĢMC katru gadu radiācijas monitoringa ietvaros mēra radioaktivitāti dzeramajā ūdenī Rīgā, Baldonē un divās vietās Daugavpilī.

Rezultātu attēlojums kartē.

Informāciju par radioaktīvo vielu radons skatīt šeit.

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs (RDC) 2016. gadā organizēja bezmaksas radona gāzes mērījumu veikšanu projekta “Radona gāzes mērījumi Latvijas mājsaimniecībās 2016. gadā” ietvaros. Ar pētījumu var iepazīties šeit: