Radona mērījumi

Radioaktivitāte ir starojums, ko izdala dažādi dabīgie un cilvēka radītie radioaktīvie materiāli. Viena no biežāk sastopamajām radioaktīvajām vielām ir radons - gāze bez krāsas un smakas, kas ir 7,5 reizes smagāks par gaisu un šķīst ūdenī. Tas nereti sastopams dzeramā ūdens gūšanas urbumos, kā arī mājokļos un sabiedriskās ēkās. Radona esamība teritorijā rada gan veselības traucējumus iedzīvotājiem, gan apgrūtinājumus nekustamajam īpašumam. Lai arī Latviju ģeoloģiskās situācijas dēļ radona gāzes izplatības problēma skar salīdzinoši nedaudz, tomēr ir teritorijas, kur tā sastopamība ir paaugstināta . Tādas teritorijas ir gar Daugavu, Rīgā un Ogres rajonā, Bauskas rajonā, Bārbeles, Skaistkalnes pagastā. Līdzīgas parādības konstatētas arī Aizkraukles rajonā un vairākās citās Latvijas vietās [1].

LVĢMC eksperti radiācijas un kodoldrošībā piedāvā veikt radona testēšanu: mājokļos, darbavietās, apbūves gabalos, kā arī pārliecināties vai radona gāze nav sastopama jūsu dzeramā ūdens urbumos. Visas testēšanas procedūras ir akreditētas un tiek veiktas akreditētā laboratorijā. Pēc testēšanas pārskatu sagatavošanas, iespējams saņemt arī ekspertu konsultācijas par iespējamiem risinājumiem radona radioaktivitātes samazināšanai.

Kur sastopams radons?

Galvenais radona avots ir ģeoloģiskā vide, no kuras caur augsni un konstrukciju nepietiekami blīvām vietām radons ieplūst telpās. Augsta tā koncentrācija var veidoties tikai zemes virsmas tuvumā, ne augstāk par dzīvojamās mājas otro vai trešo stāvu. Ēkās radons visbiežāk sastopams virtuvēs, vannas istabās un pagrabos – tuvumā dažādiem ūdensapgādes objektiem. Radons sastopams arī dažādos būvmateriālos - granītā, marmorā, betonā, cementā, ķieģeļos (īpaši māla). Ja mājas celtniecībā izmantoti šie materiāli – iesakām pārliecināties par radona dozām dzīvesvietā!

 

Radons un veselība.

Radons ir gāze, kas pasaulē izraisa neskaitāmus nāves gadījumus ik gadu[2]. Radona starojuma ietekme mazina cilvēka mūža ilgumu, palielina saslimstības iespēju ar plaušu un kuņģa vēzi, rada redzes traucējumus. Turklāt smēķējošām personām radona iedarbība izpaužas krietni ātrāk un vairāk pat saskaroties ar nelielām radioaktīvā radona devām.

Esi drošs par vidi sev apkārt!

Lai savlaicīgi novērstu radona izraisītos veselības un nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, ir jākonstatē tā klātbūtne un jāveic pret-radona pasākumi. Visefektīvākais veids, kā aizsargāt savu mājokli no radona ir pārliecināties par radona telpisko izkliedi apbūves gabalā pirms būvdarbu sākuma. Savukārt, testējot radonu telpās nepieciešams uzstādīt 3 vai vairāk radona radiācijas mērītājus – elektretus. Radona testēšanai ūdenī nepieciešams paņemt ūdens paraugus un veikt testēšanu laboratorijā.

Rekomendējamā paraugošana mājas apstākļos radona klātbūtnes noteikšanai ūdenī.

Lai maksimāli pareizi mājas apstākļos noņemtu analīzēm paredzēto paraugu radona klātbūtnes testēšanai ūdenī, Jums būs nepieciešama paliela bļoda un blīvi aizvākojams 0.5L-1 L stikla trauks.

  1. Pirms paraugu noņemšanas ūdens no padeves avota ir jānotecina aptuveni 15 minūtes.
  2. Ūdens, kuru vēlaties testēt, ir  jāielej bļodā.
  3. Ar ūdeni pilnajā bļodā iegremdē stikla paraugošanas trauku un piepilda to.
  4. Kad stikla trauks ir piepildīts ar ūdeni, to, turot zem ūdens, ir cieši un blīvi jāaizvāko, lai traukā nerastos gaisa burbuļi.
  5. Paraugs testēšanai ir jāpiegādā uz laboratoriju 24 stundu laikā pēc parauga ņemšanas.Paraugu vēlams transportēt dzesētājā  /aukstuma kastē, kurā temperatūra sastāda 4º-6º C.

 

 

 

 


[1]Bērziņa K., 2008. Cilvēk, tu neesi arguments! LBL Nr.31

[2] http://www.epa.gov/radon/pubs/citguide.html