Rīgā pulcējas vadošo Eiropas meteoroloģisko dienestu vadība

Šonedēļ Rīgā notikusi vadošo Eiropas meteoroloģiskos dienestus apvienojošo organizāciju EUMETNET un ECOMET sanāksme – EUMETNET 14. asambleja un ECOMET 40. ģenerālā asambleja. Latvijas galvaspilsēta šāda līmeņa nozares vadītāju tikšanos uzņem pirmo reizi.

Slovēnijas Vides aģentūras direktors, EUMETNET asamblejas priekšsēdētājs Klēmens Bergants (Dr. Klemen Bergant) akcentē, ka sanāksmes laikā tika apspriesta meteoroloģisko dienestu nākotne plašākā perspektīvā, ciešākas sadarbības nepieciešamība nacionālo meteoroloģijas dienestu starpā, izvirzot mērķi sniegt vēl augstāka līmeņa servisu. „Latvija nodrošināja nevainojamu pasākuma organizāciju un lielisku kopējo atmosfēru, šādi pasākumi dažādās dalībvalstīs caur nacionālo identitāšu apzināšanu sniedz papildus pievienoto vērtību, un paralēli stiprina kolektīvo garu un veicina sadarbību” uzsvēra Klēmens Bergants.

LVĢMC uzskata, ka Latvijas pusei – valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) – ir izdevies godam organizēt visas Eiropas meteodienestu vadītāju tikšanos, tostarp Latvija kā viena no EUMETNET dalībvalstīm pirmoreiz uzņem tik augsta līmeņa sanāksmi, tāpēc LVĢMC tas bija liels izaicinājums – vai spēsim organizēt visu vajadzīgajā līmenī, un esam gandarīti, ka viss ir izdevies, par 19. un 20. maijā notikušajām EUMETNET un ECOMET asamblejām informē LVĢMC, uzsverot, ka dalība gan šajās organizācijās, gan aktīva iesaistīšanās asambleju darbā ir ļoti nozīmīga, lai Latvijas meteorologi spētu pilnvērtīgi darboties Eiropas meteoroloģijas nozares struktūrās. LVĢMC uzskata, ka abu organizāciju asamblejās vienmēr tiek pieņemti stratēģiski lēmumi, kas visai nozīmīgi skar gan konkrētās valsts, šajā gadījumā Latvijas, meteodienesta darbu, gan visas Eiropas dienestu sadarbību, nākotnes iespējas un speciālistu apmācību.

EUMETNET ir 31 Eiropas valsti apvienojoša meteoroloģisko dienestu apvienība, kas organizē valstu sadarbību un vienotu meteoroloģisko datu tīkla izveidi kontinentā, kā arī nodrošina dalībvalstu sadarbību arī citās meteoroloģisko jomu skarošās aktivitātēs, piemēram, novērošanas sistēmu izveidi, datu apstrādi, vienotu prognozēšanas produktu izstrādi, pētniecību un speciālistu apmācību. EUMETNET galvenais uzdevums ir nodrošināt vienotu sadarbības tīklu starp dalībvalstu meteodienestiem, veicināt visu šo dienestu savstarpēju integrāciju kopējā datu sistēmā un savās sanāksmēs un apmācībās ļaut dalībvalstīm sniegt pārējiem savu individuālo pieredzi. Savukārt ECOMET ir meteoroloģiska organizācija, kuras galvenā mītne atrodas Briselē (Beļģijā) un kuras galvenā misija ir nodrošināt visplašāko pieejamību visiem galvenajiem meteoroloģisko novērojumu rezultātā iegūtajiem datiem.

 

Papildu informācija:

Rolands Ostrovskis,

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

sabiedrisko attiecību konsultants

Tālrunis: 67289073, 28601605

E-pasts: rolands@tels.lv

 

Valsts SIA „LVĢMC” pārrauga vairākas svarīgas nozares, nodrošinot meteoroloģisko novērojumu veikšanu un analīzi, prognožu veidošanu, kā arī vada vides kvalitatīvos un kvantitatīvos novērojumus un analīzi, vides statistikas datu ievākšanu un analīzi, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vides un radiācijas laboratoriju uzturēšanu un ģeoloģijas nozares vadību. LVĢMC sadarbības partneri ir Nacionālie Bruņotie spēki, lielākie valsts uzņēmumi (piemēram, „Latvijas Valsts ceļi”, „Latvijas valsts meži”, „Latvijas Gaisa satiksme”, „Latvenergo” u.c.), enerģētikas, ceļu būves, mežsaimniecības, transporta un citu nozaru uzņēmumi, ko būtiski ietekmē vides, ģeoloģijas vai meteoroloģiskie apstākļi. Vairāk: www.meteo.lv.