Smaku mērījumi, to koncentrāciju pārrēķins un smaku izkliežu karšu sagatavošana

LVĢMC piedāvā kompleksu pakalpojumu „Smaku mērījumi, to koncentrāciju pārrēķins un smaku izkliežu karšu sagatavošana” gan punktveida, gan laukumveida emisijas avotiem.

Šī pakalpojuma ietvaros LVĢMC Vides laboratorija

 • veic smaku mērījumus no avota*,

*Smakas tiek mērītas tā, lai būtu iespējams modelēt tās izplatību apkārtējā vidē. Tiek mērīts no izmešu avota, tas ļauj precīzi veikt aprēķinus. Smakas mērījumi ir jāveic tad, kad tai ir novērojama vislielākā vielas koncentrācija. Smakas avotam jābūt izplūdes vietai. Punktveida avotiem - skurstenis, ventilācijas lūkas; laukumveida objektiem tās ir komposta kaudzes un notekūdeņu baseini.

 • sagatavo testēšanas pārskatu,
 • kuru pēc tam apstrādā mūsu Gaisa un klimata nodaļas speciālisti,
 • izveidojot smaku izkliežu kartes.

Pārrēķinā tiek ņemtas vērā

 • nomērītās smaku koncentrācijas objektā,
 • piesārņojošās vielas plūsmas ātrums,
 • dūmgāžu temperatūra,
 • skursteņa diametrs,
 • uzņēmuma darbības dinamika.

Lai izanalizētu smaku izkliedi

 • aprēķinātais rezultāts,
 • objektu raksturojošie parametri konkrētai vietai,
 • objektu raksturojošie meteoroloģiskie parametri

tiek ievadīti OPSIS AB (Zviedrija) modelēšanas programmā  EnviMan (beztermiņa licence Nr. 0479-7349-8007, versija Beta 3.0D),aprēķināti izmantojot Gausa matemātisko modeli, saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.

Lai pasūtītu pakalpojumu „Smaku mērījumi, to koncentrāciju pārrēķins un smaku izkliežu karšu sagatavošana” ir nepieciešams

 • iesniegt pieteikumu par nepieciešamajiem smakas mērījumiem un izkliežu karšu sagatavošanu;

Iesniegumu ir iespējams rakstīt brīvā formā. Tajā ir jānorāda izmešu avots, neliels tā apraksts un uzņēmuma darbības dinamika – cik stundas dienā un cik dienas gadā uzņēmums strādā, kā arī uzņēmuma kontaktpersona, lai mūsu laboratorijas speciālisti varētu ar Jums sazināties.

Pakalpojuma izmaksas ir sākot no 475.03 EUR+PVN.

Ja Jums rodas jautājumi par šo pakalpojumu, tad lūdzam Jūs rakstīt uz e-pastu: klientu.serviss@lvgmc.lv vai zvanīt pa Tālr.Nr.: 67032020; 67032620; 67032669 un mūsu Klientu apkalpošanas daļas speciālisti Jums sagatavos šī pakalpojuma specializētu piedāvājumu!