Hidrometeoroloģija

Eiropā

17. gs. - izgudrots barometrs
1857 - uzsākta regulāra meteoroloģiskās informācijas apmaiņa starp vairākām Eiropas lielākajām pilsētām
1857 - Parīze kļūst par pirmo vietu Eiropā, kur izdod pirmo ikdienas laika biļetenu
1861 - Anglijā parādās pirmie laika paredzējumi
1863 - sāk sastādīt pirmās sinoptiskās kartes

Baltijā

1532 – Dinaburgas mūki dokumentāli fiksē ledus iešanu Daugavā pie Daugavpils
1601 – Daugavā pirmo reizi atzīmēti ledus aizsalšanas datumi
1618 – Goldingenā (Kuldīgā) pirmo reizi kā laika novērojums fiksēts pērkona negaiss
1710 – Baltijas jūrā veic ledus situācijas izpēti. Ieraksti fiksēti Pētera I kuģa žurnālā
1762 – Rīgā pirmo reizi sākti regulāri gaisa temperatūras un vēja virziena mērījumi
1795 – Rīgā darbu sāk vecākā meteoroloģiskā stacija Baltijā
1812 – Jelgavā nodibina meteoroloģisko staciju
1814 – sāk regulārus ūdens līmeņa novērojumus Daugavā pie Daugavpils
1829 – uzsāk meteoroloģiskos novērojumus Kuldīgā
1835 – Rīgas ostā sāk ūdens līmeņa novērojumus
1865 – pie Tartu universitātes organizē lietus mērīšanas tīklu ar vairāk nekā 140 novērojumu punktiem, aptverot arī Latvijas teritoriju
1874 – pēc zinātnieka Ādolfa Kupfera plāna sniedz pirmos brīdinājumus par vētru Baltijas jūrā
1920 – Rīgā izveido pirmo Latvijas Republikas valstisko institūciju meteoroloģijas jomā
1925 – sāk veikt sistemātiskus ūdens caurplūduma mērījumus
1930 – izveido Jūrniecības departamentu
1941 – apvienojot visus Latvijas Republikā esošos meteoroloģiskos un hidrometriskos dienestus, Latvijā izveido PSRS Valsts Hidrometeoroloģijas pārvaldes apakšstruktūru
1945 – Rīgā uzsāk atmosfēras zondēšanu
1945 – uzsāk agrometeoroloģiskos novērojumus
1946 – uzsāk sistemātiskus virszemes ūdens      ķīmiskā sastāva novērojumus
1952 – Rīgā uzsāk aktinometriskos novērojumus
1961 – uzsāk atmosfēras kopējā ozona daudzuma novērojumus
1964 – sāk regulārus jūras ķīmiskā sastāva novērojumus
1977 – Rīgā uzstāda meteoroloģisko lokatoru MRL-2
1991 – izveido Latvijas Republikas  Ministru padomes Hidrometeoroloģijas pārvaldi
1992– Latviju kā pilntiesīgu dalībvalsti uzņem Pasaules Meteoroloģijas Organizācijā
1993 – Valsts Hidrometeoroloģijas pārvalde pāriet Satiksmes ministrijas pakļautībā
1996 – Valsts Hidrometeoroloģijas pārvalde darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā
1997 – Rīgā uzstāda pirmo automātisko meteoroloģisko staciju
2000 – Valsts Hidrometeoroloģijas pārvalde atzīmē pastāvēšanas 80 gadus
2002. gada 1. decembris - darbu uzsāk Valsts aģentūra "Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra"
2005.gada 1.janvāris - darbu uzsāk Valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra"