Vide

1989.gada februāris
Ar Latvijas PSR Valsts Dabas aizsardzības komitejas 01.02.1989. pavēli Nr.4 tiek izveidots Republikāniskais ekoloģisko pētījumu un informācijas centrs uz Latvijas PSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrijas Centrālās Hidroķīmiskās laboratorijas bāzes

1993.gada septembris
Ar LR Vides un reģionālās attīstības ministrijas 17.09.1993. rīkojumu Nr.9 izveidots Latvijas Vides datu centrs

2000.gada 1.oktobris
Ar LR Ministru kabineta 27.09.2000. rīkojumu Nr.478 tiek izveidota Latvijas Vides aģentūra, reorganizējot Vides konsultāciju un monitoringa centru un pievienojot to Latvijas Vides datu centram

2005.gada 1.janvāris
Darbu uzsāk Valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra".