Ūdenstilpnes kvalitātes novērtējums

Ja īpašumā ir esoša ūdenstilpne (dīķis) vai plānojat to ierīkot, iesakām izmantot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) piedāvāto pakalpojumu – “Ūdenstilpnes kvalitātes novērtējums”.

Kāpēc dīķi aizaug? To aizaugšanu ietekmē vairāki faktori - temperatūra (ja ūdenskrātuve ir sekla, saules apspīdēta, tā ātri uzsilst, rezultātā aļģes veidojas daudz ātrāk); pH līmenis, organiskās vielas (tuvumā augošo koku lapas, nopļautā zāle, melnzeme u.c. daļiņas nokļūstot dīķī, pārvēršas par bagātīgu barības bāzi dīķī augošajiem organismiem); skābeklis (jo tas ir vairāk, jo palīdz noārdīt ūdenī augošās aļģes ar labvēlīgu organismu palīdzību); ūdens cietība (ja tā ir pārāk maza, var kaitēt zivīm, augiem, slikta dīķa pašattīrīšanās); amonijs, nitrīti, nitrāti, smagie metāli.

LVĢMC eksperti palīdzēs augstāk minētos faktorus noskaidrot un pakalpojuma “Ūdenstilpnes kvalitātes novērtējums” ietvaros apsekos ūdenstilpni, ievāks ūdens un dūņu paraugus, noteiks fizikālķīmiskos rādītājus ūdenstilpnē, sagatavos testēšanas pārskatu ar laboratoriskajiem izmeklējumiem (ūdenī: temperatūra, pH, EVS, skābeklis, Sekki disks, Pkop, Nkop, NO2, NO3, amonija joni; sedimentos: Pkop, organiskās vielas saturs, %), kas veikti noņemtajiem vides paraugiem, sniegs eksperta slēdzienu un skaidrojumu par ūdenstilpnes stāvokli un sniegs rekomendācijas, kā kvalitatīvi uzturēt ūdenstilpni un / vai atveseļot ūdenstilpni.

Pakalpojumu iesakām izmantot ne tikai personām, kuru īpašumos ierīkoti dīķi, bet arī  uzņēmumiem, kuru nodarbošanās veids ir ūdenstilpņu (piemēram, dīķu) ierīkošana, apsaimniekošana un renovācija.

Pakalpojuma cena – sākot no 115,90EUR + PVN + transporta izdevumi.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumu un tā cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pasta adresi klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruņa numuriem 67032620, 67032020.