Uzlabos LVĢMC spējas zema līmeņa radiācijas mērīšanai

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC), sadarbojoties ar Starptautisko atomenerģētikas aģentūru, ir uzsācis Nacionālo tehniskās sadarbības projekta izpildi par radiācijas mēriekārtu kalibrēšanas un darbinieku individuālās dozimetrijas uzlabošanu Latvijā.

“Latvijā ir aptuveni 3000 strādājošie, kuriem ikdienā nākas saskarties ar jonizējošā starojuma avotiem, piemēram, medicīnas darbinieki, robežsargi, muitas darbinieki. Tāpēc svarīgi ir nodrošināt kvalitatīvu darbinieku individuālo dozimetriju, ņemot vērā radiācijas tehnoloģiju attīstību Latvijā, it īpaši kodolmedicīnas jomā,” stāsta Andris Abramenkovs, LVĢMC laboratorijas vadošais analītiķis.

Nacionālā tehniskās sadarbības projekta ietvaros tiks nodrošināta arī starptautiskā pieredzes apmaiņa, materiāli tehniskā palīdzība no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras puses(SAEA), panākot stabilu un ilgtspējīgu LVĢMC laboratorijas darbību valsts deleģētās funkcijas nodrošināšanai.

Projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada 01. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Projekts tiks īstenots, sadarbojoties ar SAEA un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.

Projektu finansē Starptautiskā atomenerģijas aģentūra.

 

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides datus, sniedzot objektīvu un drošticamu informāciju par vidi sabiedrībai, valsts un pašvaldību institūcijām, veic vides monitoringu un nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, hidroloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.